Hovedsamarbeidspartner

DNV GL

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land, hvor våre fagfolk jobber dedikert for å hjelpe kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Les mer om DNV GL på https://www.dnvgl.no/


Key Accounts

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2500 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på deres verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser de utfordringer gjennom deres unike 360°-tilnærming. Slik skaper de økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og deres oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og de er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

BaneNOR

Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. De planlegger, drifter, vedlikeholder og bygger fremtidens jernbane. I tillegg styrer de togtrafikken, og sikkerhet er overordnet i alt de gjør. Etter jernbanereformen i 2017 ble ve landets ledende knutepunktutvikler, og en viktig aktør innen sted- og byutvikling. Organisasjonen teller i dag 4 500 medarbeidere, og er spredt langs hele jernbanenettet i vårt langstrakte land. Som du kanskje har skjønt driver de med veldig mye forskjellig, men det som går igjen er at vi skaper fremtidens jernbane.

Schlumberger

Schlumberger er en ledende tjenesteleverandør innen olje og gass, som til å levere sterke resultater og forbedret E&P utførelse for olje og gass selskaper rundt om i verden. Fra arbied på oljebrønnene til deres globale tilkoblingssentre og utviklingsfasiliteter rundt om i verden, har de rundt 80 000 ansatte som arbeider i 80 land for å optimalisere kundeservice på en trygg og miljøvennlig måte.

Key Account-avtalen


Teknologiporten tilbyr Key Account-avtale til bedrifter som ønsker å være synlige på NTNU gjennom hele året. Bedrifter med Key Account-avtale holder bedriftspresentasjon hos oss både på høst- og vårsemesteret. I tillegg til tett samarbeid med Teknologiporten, får Key Account-bedrifter flere eksklusive fordeler som kan bidra til økt rekruttering og bedre markedsføring på NTNU.

Ta kontakt med oss dersom en Key Account avtale er av interesse for deres bedrift og for nærmere avtalevilkår.


Andre Samarbeidspartnere


NTNU Accel

NTNU Accel er Norges største universitetsinkubator for tech-startups som jobber for å påvirke og inspirere den globale industrien og fremtidige generasjoner. Vi kobler ideer, gründere, akademia, næringsliv og det offentlige, for å løse fremtidige utfordringer. Våre selskaper og rådgivere har en utpreget vinnende kultur der vår «pay it forward»-kultur står sterkt.

Vårt community består av startups, ideer, investorer, mentorer og partnere. Sammen utgjør vi et av de råeste oppstartmiljøene i Norge. I vårt community forvenetes det at alle bidrar, deler kompetanse og erfaring, er engasjerte og jobber hardt.

NTNU Accel er en katalysator for en kreativ og effektiv gründerhverdag. Ved våre lokasjoner skaper vi de gode møteplassene for ideer, mennesker og ressurser som jobber for å påvirke og inspirere den globale industrien og fremtidige generasjoner. NTNU Accel har som målsetting å bidra til at teknologi og kunnskapsbaserte ideer og startups har større muligheter til å lykkes med sine ambisjoner. Les mer på: www.ntnuaccel.no

Universum

UNIVERSUM is The Global Employer Branding Leader. A trusted partner to over 1,200 clients and 1,500 universities worldwide including many Fortune 500 companies and internationally renowned academic institutions. We help employers understand, attract and retain current and future ideal employees utilizing our experience, knowledge and services within research, strategic consulting and media solutions. Our mission is to create the best possible match between employers and talent by providing knowledge, guidance and actionable insights. We make it possible to create a better talent market, contribute to the success of talent and employers and ultimately to a better world.

Universum and Teknologiporten both want to connect students with their ideal careers and employers. In order to so, Universum and Teknologiporten combined powers to ensure a better understanding of the career expectations and ambitions of students at NTNU. With students making their voice heard in the Universum research we ensure that this voice is heard by hundreds of top employers in Norway and internationally. The employers use the insights of the Universum research to make sure they can better adjust to the wishes of the new generation, and Teknologiporten uses it to better serve the ultimate goal of their students: landing their dream job.