Om Teknologiporten

  • NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt
  • Arrangerer karriererelaterte arrangementer for teknologistudenter ved NTNU: bedriftspresentasjoner, karrieredager, caseløsninger, intervjuer, temakvelder og mer.
  • Driftes av 30 frivillige og engasjerte studenter
  • Hele Teknologiportens inntekt går uavkortet tilbake til linjeforeningene (non-profit)

Teknologiporten medlemsbilde

Teknologiporten

Teknologiporten er NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt. Organisasjonen har et mål om å skape interesser og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU. Dette gjøres ved å hvert semester avholde flere titalls arrangementer som studenter og bedrifter kan delta på. Arrangementene inkluderer karrieredager, temakvelder, bedriftspresentasjoner, intervjuer, caseløsninger og mer!

Teknologiporten består og drives av omtrent 30 frivillige og engasjerte studenter fra de ulike linjeforeningene ved IVT-fakultetet. Gjennom medlemmenes arbeid prøver Teknologiporten å skape arenaer hvor teknologistudenter kan møte og bli kjent med sine fremtidige arbeidsgivere.

Organisasjonen ble opprettet i 2002. Bakgrunnen for etableringen var stor pågang fra bedrifter som ønsket å profilere seg overfor studenter ved flere studieretninger.

Vanligvis har hver linjeforening ved NTNU sin egen bedriftskontakt, som tar seg av karriererelaterte arrangementer for sin linje. Dersom bedrifter ønsket å profilere seg for flere linjeforeninger på en gang, måtte de gå gjennom de enkelte organisasjonene én og én. Dette var både kostbart og ueffektivt for bedriftene. For å dekke dette behovet ble Teknologiporten opprettet. I løpet av kort tid etablerte Teknologiporten seg som NTNUs ledende og foretrukne bedriftskontakt for multidisiplinære selskaper.

Non-profit

Teknologiporten er en frivillig organisasjon for og av studenter. Ingen mottar lønn fra Teknologiporten. Overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går uavkortet tilbake til studentene gjennom deres respektive linjeforeninger, prosentvis etter hvilke linjeforeninger som har vært hyppigst representert på bedriftspresentasjonene gjennom året.
Jo mer du deltar på våre arrangementer, jo mer tjener linjeforeningen din på det!

Organisasjon

Teknologiporten er i hovedsak organisert i fem undergrupper: bedriftskontakter, økonomimedarbeidere, FOKUS-medarbeidere, IT-medarbeidere og markedsføringsmedarbeidere.

  • - Bedriftskontaktene står for kjernevirksomheten til Teknologiporten ved å holde kontakt med bedriftene, og ha hovedansvaret for bedriftspresentasjoner.

  • - Økonomimedarbeiderne fører regnskap og budsjett som hvert år godkjennes av en kontrollenhet bestående av representanter for linjeforeningene ved IVT-fakultetet.

  • - IT-gruppen lager og drifter nettsidene våre, og er ansvarlig for at de tekniske løsningene til enhver tid fungerer som de skal.

  • - FOKUS-medarbeiderne arbeider dedikert med å utvikle og avholde sine egne miljørelevante arrangementer

  • - Markedsføringsgruppen sørger for å profilere og markedsføre organisasjonen både eksternt til bedrifter, men også internt til studentmassene på campus

Studieretninger

Teknologiporten eies av linjeforeningene ved IVT-fakultetet. Dette er studier som i stor grad er knyttet til samme eller lignende deler av industrien. Studentene har mange felles fag, jobber med samme typer problemstillinger, og søker seg til lignende deler av industrien. Følgende femårige sivilingeniørprogrammer er tilknyttet IVT-fakultetet:

Medlemmer

TpMember photo

Håvard Skanke

Leder

Bygg- og miljøteknikk, 2. klasse
93650241

haavard.skanke@teknologiporten.no

TpMember photo

Andreas Storhaug Bøstrand

Nestleder

Energi og miljø - Elektrisk energiteknikk og smartnett, 3. klasse
97701490

andreas.boestrand@teknologiporten.no

TpMember photo

Sverre Kyrkjebø Gjølmesli

Næringslivssjef

Produktutvikling og produksjon - Produksjons- og kvalitetsteknikk, 4. klasse
92480041

sverre.gjoelmesli@teknologiporten.no

TpMember photo

Helle Johnsgård Jensen

Bedriftssjef

Marin teknikk, 2. klasse
98298231

helle.jensen@teknologiporten.no

TpMember photo

Henning Ødeby Karlsen

IT-sjef

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
95785884

henning.karlsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Sondre Seglem Bekken

Markedsføringssjef

Produktutvikling og produksjon - Energi-, prosess- og strømningsteknikk, 3. klasse
95933351

sondre.bekken@teknologiporten.no

TpMember photo

Kristine Maurud

Økonomiansvarlig

Produktutvikling og produksjon, 2. klasse
41760039

kristine.maurud@teknologiporten.no

TpMember photo

Aurora Sterner

HR-sjef

Bygg- og miljøteknikk, 2. klasse
95418666

aurora.sterner@teknologiporten.no

TpMember photo

August Inge Lønning Meo

FOKUS-sjef

Marin teknikk, 2. klasse
94421603

august.meo@teknologiporten.no

TpMember photo

Julie Solvin Jacobsen

FOKUS-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
95034433

julie.jacobsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Sander Magnussen Neraas

FOKUS-medarbeider

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
45670193

sander.neraas@teknologiporten.no

TpMember photo

Ingrid Aaseng

FOKUS-medarbeider

Energi og miljø, 1. klasse
94784460

ingrid.aaseng@teknologiporten.no

TpMember photo

Kari Lervik

FOKUS-medarbeider

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
47343515

kari.lervik@teknologiporten.no

TpMember photo

Markus Pettrem

FOKUS-medarbeider

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
99265898

markus.pettrem@teknologiporten.no

TpMember photo

Ragna Kristine Randeberg

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 2. klasse
95134327

ragna.randeberg@teknologiporten.no

TpMember photo

Johannes Wallem Timenes

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
90828488

johannes.timenes@teknologiporten.no

TpMember photo

Elisabeth Skåland Netland

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
97410943

elisabeth.netland@teknologiporten.no

TpMember photo

Erik Proll Lien

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon - Produksjons- og kvalitetsteknikk, 3. klasse
95473660

erik.lien@teknologiporten.no

TpMember photo

Mathis Tolnæs

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
92288781

mathis.tolnaes@teknologiporten.no

TpMember photo

Trym Bærheim

Bedriftskontakt

Produktutvikling og produksjon, 2. klasse
40646321

trym.baerheim@teknologiporten.no

TpMember photo

Dorthe Alida Arntzen Slotvik

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 1. klasse
41275259

dorthe.slotvik@teknologiporten.no

TpMember photo

Magnus Haugland

Bedriftskontakt

Bygg- og miljøteknikk, 1. klasse
92035820

magnus.haugland@teknologiporten.no

TpMember photo

Emilie Helene Thirud Wittemann

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 2. klasse
98676292

emilie.wittemann@teknologiporten.no

TpMember photo

Nora Solheim Stuedal

Bedriftskontakt

Marin teknikk, 2. klasse
90736808

nora.stuedal@teknologiporten.no

TpMember photo

Nicolai Bugge Lyså

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
91149844

nicolai.lysaa@teknologiporten.no

TpMember photo

Nora Strømberg Brask

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
93804802

nora.brask@teknologiporten.no

TpMember photo

Herman Wika Horn

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT - Produktutvikling og materialer, 3. klasse
47900264

herman.horn@teknologiporten.no

TpMember photo

Miriam Kopperstad Wolff

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
46854328

miriam.wolff@teknologiporten.no

TpMember photo

Sondre Martin Bakke

IT-medarbeider

Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
45667230

sondre.bakke@teknologiporten.no

TpMember photo

Hans Jørgen Steinkellner Engstad

App-utvikler

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
47292913

hans.engstad@teknologiporten.no

TpMember photo

Sigmund Oksavik Mestad

App-utvikler

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
93640951

sigmund.mestad@teknologiporten.no

TpMember photo

Alfred Lieth Årøe

App-utvikler

Ingeniørvitenskap og IKT, 1. klasse
97504209

alfred.aaroe@teknologiporten.no

TpMember photo

Eline Håkonsen

Grafiker

Industriell design, 2. klasse
99513738

eline.haakonsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Tobias Wulvik

Grafiker

Industriell design, 2. klasse
47244448

tobias.wulvik@teknologiporten.no

TpMember photo

Vilde Xiu Drønen

Film- og profileringskoordinator

Marin teknikk, 2. klasse
41448466

vilde.droenen@teknologiporten.no

TpMember photo

Caspar Martens Kerr

Film- og profileringskoordinator

Industriell design - Interaksjonsdesign, 3. klasse
41255092

caspar.kerr@teknologiporten.no

TpMember photo

Torgeir Kjevik

Strategiutvikler

Produktutvikling og produksjon, 1. klasse
99415162

torgeir.kjevik@teknologiporten.no

TpMember photo

Karoline Willersrud Brosge

Økonomimedarbeider

Bygg- og miljøteknikk, 1. klasse
90952666

karoline.brosge@teknologiporten.no

TpMember photo

Andreas Bakke Moan

A-mentor

Industriell økonomi og teknologiledelse - Datateknologi, 3. klasse
47873139

andreas.moan@teknologiporten.no

TpMember photo

Martin Hestenes Helgheim

A-mentor

Industriell økonomi og teknologiledelse - Produktutvikling og produksjon, 5. klasse
90083850

martin.helgheim@teknologiporten.no

TpMember photo

Karoline England Reppen

A-mentor

Bygg- og miljøteknikk - Konstruksjon, 5. klasse
48068263

TpMember photo

Anne Proll Lien

A-mentor

Produktutvikling og produksjon - Produktutvikling og materialer, 5. klasse
40210114

TpMember photo

Espen Sand Malm

A-mentor

Bygg- og miljøteknikk - Bygg og anlegg, 5. klasse
47341871

espen.malm@teknologiporten.no

TpMember photo

Lars-Adrian Amundsen

A-mentor

Energi og miljø - Energi- og prosessteknikk, 4. klasse
47864404

lars.adrian.amundsen@teknologiporten.no

TpMember photo

Tone Alexandra Dale

A-mentor

Marin teknikk - Marin hydrodynamikk, 3. klasse
95417525

tone.dale@teknologiporten.no

STILLINGSANNONSER