Om Teknologiporten

Teknologiporten er NTNUs største multidisiplinære bedriftskontakt. Organisasjonen har et mål om å skape interesser og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU. Dette gjøres ved å hvert semester avholde flere titalls arrangementer som studenter og bedrifter kan delta på. Teknologiporten kjernevirksomhet er bedriftspresentasjoner, men vi arrangerer i tillegg en rekke karrieredager, temakvelder, intervjuer, caseløsninger og mer!

Teknologiporten består og drives av omtrent 40 frivillige og engasjerte studenter fra de ulike linjeforeningene ved IV-fakultetet. Gjennom medlemmenes arbeid prøver Teknologiporten å skape arenaer hvor teknologistudenter kan møte og bli kjent med sine fremtidige arbeidsgivere. Derfor er vårt slagord “Oppdag mulighetene!”.


Non-profit

Våre inntekter går uavkortet tilbake til linjeforeningene

Tverrfaglig

Vi representerer hele bredden av teknologistudenter ved Gløshaugen

Døråpner

Vi åpner dørene inn mot næringslivet for deg


Non-profit

Hele Teknologiportens inntekt går uavkortet tilbake til linjeforeningene. Teknologiporten er en frivillig organisasjon av og for studenter. Ingen mottar lønn for den jobben de gjør i Teknologiporten. Overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går uavkortet tilbake til studentene gjennom deres respektive linjeforeninger, prosentvis etter hvilke linjeforeninger som har vært hyppigst representert på bedriftspresentasjonene gjennom året. Jo mer du deltar på våre arrangementer, jo mer tjener linjeforeningen din på det!


Historie

Organisasjonen ble opprettet i 2002. Bakgrunnen for etableringen var stor pågang fra bedrifter som ønsket å profilere seg overfor studenter ved flere studieretninger.

Vanligvis har hver linjeforening ved NTNU sin egen bedriftskontakt, som tar seg av karriererelaterte arrangementer for sin linje. Dersom bedrifter ønsket å profilere seg for flere linjeforeninger på en gang, måtte de gå gjennom de enkelte organisasjonene én og én. Dette var både kostbart og lite effektivt for bedriftene. For å dekke dette behovet ble Teknologiporten opprettet. I løpet av kort tid etablerte Teknologiporten seg som NTNUs ledende og foretrukne bedriftskontakt for multidisiplinære selskaper.


Organisasjon

Teknologiporten er i hovedsak organisert i fem undergrupper:

Bedriftsgruppen står for kjernevirksomheten til Teknologiporten ved å holde kontakt med bedriftene, og ha hovedansvaret for bedriftspresentasjoner.

Markedsføringsgruppen sørger for å profilere og markedsføre organisasjonen både eksternt til bedrifter, men også internt til studentene.

Økonomimedarbeiderne fører regnskap og budsjett for hvert år.

IT-gruppen lager og drifter nettsidene våre, og er ansvarlige for de tekniske systemene.

Prosjektgruppen arbeider med å utvikle og gjennomføre Teknologiportens større karrierearrangmeneter.


Hvem representerer vi?

Teknologiporten eies av linjeforeningene ved det tidligere IVT-fakultetet. Dette er studier som i stor grad er knyttet til samme eller lignende deler av industrien. Studentene har mange felles fag, jobber med samme typer problemstillinger, og søker seg til lignende deler av industrien. I tillegg til dette inviterer ofte Teknologiporten andre studieretninger til å delta på våre arrangementer.


Opptak

Har du et ønske om å bli en del av Teknologiporten?
Teknologiporten har opptak én gang i året. Hver eneste høst tar vi opp flere nye medlemmer. For å kunne søke må du tilhøre en av linjeforeningene som Teknologiporten representerer (se over).

Mer informasjon kommer på siden når opptaket starter i august.