Teknologiporten FOKUS

Organisasjonen skal gjennom sitt arbeid bidra til å øke miljøengasjementet blant ingeniørstudentene ved NTNU. FOKUS ønsker å skape en arena hvor studenter i møte med bedrifter kan utfolde sitt klima-, miljø-, og samfunnsengasjement, samt å inspirere flere studenter til å ta del i dette engasjementet. FOKUS arbeider kontinuerlig med flere kommende arrangementer, deriblant den årlige karrieredagen Element6 med fokus på miljø og bærekraft.

Element6

Element6 er en unik karrieredag med fokus på miljø der bedrifter får mulighet til å presentere et tema innen miljø og bærekraft. På dagtid er det standaktivitet på Gløshaugen, og på kveldstid vil det for utvalgte studenter være et hovedarrangement med presentasjoner, middag og samtaler mellom studenter og bedriftsrepresentanter. Det overordnede målet med dagen er at studenter og bedriftsrepresentanter skal diskutere fremtidige bærekraftige løsninger for samfunnet under kveldsarrangementet. Studentene får her mulighet til å bli bedre kjent med miljøaspektene til de deltagende bedriftene, samtidig som bedriftene får anledning til å møte dyktige og miljøengasjerte studenter fra NTNU.

Innovention

InnoVention er Teknologiporten-FOKUS sitt splitter nye arrangement, der innovasjon står sterkt. Dette året omhandler arrangementet utslippsfrie byer, der fire sektorer skal utforskes; Energi, Transport, Bygg og Materialer. Dette er et kveldsarrangement der studentene i grupper på fem og fem skal besøke fire utvalgte bedrifter, en innenfor hver sektor. Deretter skal erfaringene sammenfattes til en helhetlig by som skal presenteres for en jury som kårer en vinner av arrangementet! Målet med InnoVention er at både studentene og bedriftene skal få nye innovative ideer på hvordan man kan løse fremtidens utfordringer knyttet til bærekraftige byer.

Wonderwaste

Wonderwaste er det tredje arrangement arrangert av Teknologiporten-FOKUS årlig. Her står resirkulering, gjenvinning, gjenbruk og mat på agendaen. FOKUS vil med dette arrangementet hjelpe studenter ved NTNU til å ta bærekraftige valg på det personlige planet. Vi vil vise hvordan det er mulig ved hjelp av et spennende og interaktivt standarrangement på NTNU Gløshaugen.

Mer informasjon om arrangementene vil fortløpende legges ut under ”Alle arrangementer” på startsiden. Dersom du representerer en bedrift og ønsker å delta på ett av våre arrangementer, send oss gjerne en mail på post@teknologiporten.no så vil vi hjelpe deg med å nå ut til de riktige studentene.

STILLINGSANNONSER