Digital bedriftspresentasjon med:

Olav Olsen

 tirsdag 6. oktober

 kl. 17:00

 Digitalt på Teams

Påmelding stengt.

Antall plasser: 100

Om arrangementet:

BK marin invitere til digital bedriftspresentasjon med Olav Olsen den 6. oktober. Bli med å hør på de spennende mulighetene som Olav Olsen kan tilby! De vil presentere firmaet generelt, og vil også vise hvordan man jobber som nyansatt i Olav Olsen. Det blir også anledning til spørsmål og svar, og det blir en uhøytidelig konkurranse med fine premier (så det gjelder å følge godt med i presentasjonen).

Lenke til digital arrangement vil bli sendt til de påmeldte på mail samme dag. Den vil bli avholdt på Teams. Vi sees der! 

Om bedriften:

Dr.techn. Olav Olsen (OO) er et uavhengig byggeteknisk rådgiverfirma innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, og vassdragsteknikk/hydrologi. Vi prosjekterer alle typer bygg innenfor samferdsel, bygg, havner og industrianlegg, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Våre prosjekteringsoppdrag kan omfatte alle faser av et prosjekt, fra tidlige utviklings- og konseptstudier, til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Vårt hovedkontor ligger på Lysaker utenfor Oslo, og så har vi et avdelingskontor i Trondheim. Vi er i dag 110 ansatte, og ønsker å få flere gode kollegaer på laget gjennom å rekruttere både nyutdannede og ingeniører med lengre erfaring.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Marin

bedriftskontakt@marin.ntnu.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Drift og vedlikehold

1

2

3

4

5

Marin undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Undervannskontrollsystemer

1

2

3

4

5