Bedriftspresentasjon med:

Norsk Energi

 tirsdag 31. mars

 kl. 17:00

 Kjelkantina

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Norsk Energis arbeidsområde er effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Som et ledende kompetansemiljø for termisk energi bistår vi norske og internasjonale oppdragsgivere med rådgivning, prosjektering, kontroll, utredning, teknologiutvikling og opplæring.

Norsk Energi er først og fremst et konsulentselskap som utfører flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgiver. Samtidig er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Vi har ca 80 medlemmer og de står for over 80 prosent av energiforbruket i norsk industri. Foreningen ble etablert i 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening. Vi har altså over 100 år med erfaring!

Vi er et spisskompetansesenter innen termiske energisystem og har blant annet vært med på å prosjektere de fleste energisentralene i de største fjernvarmeanleggene i Norge, samt de fleste spillvarmeprosjekter fra industri til fjernvarmeformål.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Industrivinduet Smørekoppen

post@industrivinduet.no

Linje / Fordypning Årstrinn