Presentasjon med: Det store bildet

Norsk Olje og Gass

 onsdag 26. februar

 kl. 17:15

 B1

 Kjelhuset

Påmelding stengt.

Antall plasser: 47

Om arrangementet:

Det store bildet er et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass. Sammen ønsker vi å bidra til en reflektert og nyansert debatt om dilemmaene vi som land og næring står overfor når det gjelder fremtidens olje- og gassproduksjon.

Skal vi løse klimautfordringene og samtidig møte verdens energibehov er vi nødt til å stille vanskelige spørsmål. Vi mener at olje- og gassindustrien sitter på mange av løsningene verden trenger.

Vi klarer derimot ikke å løse dette alene. Derfor ønsker vi mer debatt, men også bedre debatt. Skal vi finne svarene på verdens klima- og energiutfordringer, er vi overbeviste om at vi må se det store bildet.

Om bedriften:

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Berg

bedrift@bergstud.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Geologi

1

2

3

4

5

Arktisk geologi

1

2

3

4

5

Bergrunns- og ressursgeologi

1

2

3

4

5

Miljø- og geoteknologi

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Petroleum boreteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsgeofag

1

2

3

4

5

Petroleumsteknologi

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5