Bedriftspresentasjon med:

Bedpress med Fremtind forsikring

 onsdag 12. februar

 kl. 17:15

 KJL5

 Tapas på Kjel

Påmelding stengt.

Antall plasser: 20

Om arrangementet:

Fremtinds viktigste oppgave er å hjelpe folk til å ta vare på helse, verdier og omgivelser – Fremtind vil bidra til endring i samfunnet. Med SpareBank 1 og DNB som eiere har Fremtind relasjoner til 3 millioner nordmenn. Disse 3 millionene bidrar til store CO2-utslipp fra hus og biler som er forsikret hos Fremtind. Samtidig sier stadig flere at de ønsker hjelp til å ta gode valg for et bedre miljø.

Ved hjelp av teknologi og datafangst vil Fremtind forstå, predikere og påvirke atferd. Smarte forsikringer er ett eksempel på det. Fremtind mener denne typen forsikringer kan bidra til mindre utslipp av klimagasser. Det kan også bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet, fordi redusert risiko for skader og sykdom kan bidra til å øke livskvaliteten og levestandarden til de som har mindre ressurser i utgangspunktet.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

EMIL-Link Emil

link-styret@emilweb.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5