Smartgrid-dagen 2020

Smartgrid

 tirsdag 11. februar

 kl. 16:15

 Realfagsbygget R5

 SiT Hangaren

Påmelding stengt.

Antall plasser: 70

Om arrangementet:

Smartgridsenteret og Statnett inviterer til Smartgrid-dagen 2020, hvor du blant annet får høre om hvordan datamodeller, kunstig intelligens og 5G kan anvendes i strømnettet.

Formålet med Smartgrid-dagen er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

Program:

16:15 Velkommen med introduksjon og aktualisering 

Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU

– Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det?

16.30 Smart City

Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange

  • Pågående prosjekt i Trondheim

16:45 Balansering av produksjon og forbruk

Eivind Lindeberg, Statnett

  • Hva er nordisk balansemarked og hvordan spiller digitalisering en rolle

17:05 Pause 

17:20 Digital tvilling av det fysiske strømnettet

Ola Hendseth, Kongsberg Digital

  • Eksempler fra utvikling og bruk av digitale tvillinger av strømnettet

17:35 Beregning av avbruddskostnader i strømnettet

  • Presentasjon av prosjektet MONSTER

17:50 Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi

Håkon Wardeberg, Statnett KUBE 2019

  • Eksempler fra sommerprosjektet KUBE, Statnett

18:05 Pause (+evt. stands) 

18:20 Integrering av 5G i strømnettet

Michele Garau, NTNU IIK

  • Hva er 5G og hvilke muligheter gir det

18:35 Optimalisering gjennom linjeovervåking

Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power

  • Eksempel fra utvikling med Heimdall Power

18:50 IoT i praksis

Julian Veisdal, Disruptive Technologies

  • Smarte minisensorer

19:15 Middag i SiT Hangaren

Tapas

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

EMIL-Link Emil

link-styret@emilweb.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Master Programmes OTHER

1

2

3

4

5

Applied and Engineering Mathematics

1

2

3

4

5

Coastal and Marine Engineering and Management

1

2

3

4

5

Digital Samhandling

1

2

3

4

5

Eiendomsutvikling og forvaltning

1

2

3

4

5

Electric Power Engineering

1

2

3

4

5

Elektronikk

1

2

3

4

5

Embedded Computing Systems

1

2

3

4

5

Energibruk og energiplanlegging

1

2

3

4

5

Entreprenørskolen

1

2

3

4

5

European Wind Energy Master

1

2

3

4

5

Fysisk planlegging

1

2

3

4

5

Helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Industriell kybernetikk

1

2

3

4

5

Information Systems

1

2

3

4

5

Innovative Sustainable Energy Engineering

1

2

3

4

5

Ledelse av teknologi

1

2

3

4

5

Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production

1

2

3

4

5

MSc Chemistry

1

2

3

4

5

MSc Molecular Medicine

1

2

3

4

5

MSc in Biology

1

2

3

4

5

MSc in Chemical Engineering

1

2

3

4

5

MSc in Environmental Toxicology and Chemistry

1

2

3

4

5

Matematikk

1

2

3

4

5

Medical Technology

1

2

3

4

5

Polymer Technology

1

2

3

4

5

Project Management

1

2

3

4

5

Reliability, Availability, Maintainability and Safety

1

2

3

4

5

Security and Mobile Computing

1

2

3

4

5

Sustainable Architecture

1

2

3

4

5

Sustainable Urban Transitions

1

2

3

4

5

Telematics - Communication Networks and Networked Services

1

2

3

4

5

Urban Ecological Planning

1

2

3

4

5