Bedriftspresentasjon med: ENIOS

Bedriftspresentasjon med ENIOS

 torsdag 13. februar

 kl. 17:00

 Tyholt, T1

 SIT kantinen, Tyholt

Påmelding stengt.

Antall plasser: 100

Om arrangementet:

Enios AS ble stiftet i April 2016 som et selvstendig ingeniørselskap. Vårt fagfelt er operasjonell engineering i havrommet. Dette inkluderer olje, gass, vindkraft, oppdrettsnæring og flytende tunnel og brokonstruksjoner. Vi tilbyr alt fra fartøysrepresentasjon for klienter til operasjonelle prosedyrer med dynamiske analyser.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Marin

bedriftskontakt@marin.ntnu.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Maskinteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Drift og vedlikehold

1

2

3

4

5

Marin undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Undervannskontrollsystemer

1

2

3

4

5