Karrieredag: Framtidsfylket

Karrieredag: Framtidsfylket

 mandag 27. januar

 kl. 08:00

 Realfagsbygget

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Framtidsfylket er Sogn og Fjordane si eiga merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag portalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser.

Sogn og Fjordane har eit stort mangfald av spennande arbeidsplassar. Målet til Framtidsfylket er å synleggjere mulegheitene betre for alle som er interessert i ein fagleg interessant jobb i  fylket.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Rakel Gundersen

98440868

rakel.gundersen@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn