Frokostforedrag med:

Fremtidens Havrom, DNVGL

 torsdag 17. oktober

 kl. 08:45

 T2

 Bigbite

Påmelding stengt.

Antall plasser: 180

Om arrangementet:

Frokostforedrag: Fremtidens havrom

Årets tema omhandler “fremtidens havrom”. Vi tror løsningen på mange av fremtidens problemer finnes i havet og i lys av dette ønsker vi å undersøke hvordan det kan bli utnyttet på best og sikrest mulig måte. Hva er de største risikoene med å utnytte havrommet i større skala enn i dag? Hvordan kan nåværende kunnskap og erfaring brukes for å utvikle ny, levedyktig teknologi? Vi håper dagen kan gi svar på flere ubesvarte spørsmål rundt denne problematikken, og kan engasjere studenter og bedrifter til å satse innen den maritime næringen.

Program:

Kjell Olav Skjølsvik, NTNU Oceans: Fremtidens havrom.

Siri Granum Carson, NTNU Oceans: Trender og utvikling i lys av bærekraft

Inger Elise Bjørkedal, DNV GL: Utfordringer og muligheter innen havbruk.

 

Kjell Olav vil starte med å gi oss en presentasjon av status, trender, utfordringer og muligheter knyttet til fremtidens havrom. Det vil gis en status på sentrale utviklingstrender både innenfor de sentrale næringene og teknologiutviklingen som foregår. Med et økende fokus på bærekraft,  vil også trender og utvikling på dette området belyses av Siri. Avslutningsvis vil Inger Elise gi et konkret eksempel som vil utdype utviklingen norsk havbruksnæring står foran innen vekst, ny teknologi og samfunnsansvarlig utvikling.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Marin

bedriftskontakt@marin.ntnu.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Maskinteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Drift og vedlikehold

1

2

3

4

5

Marin undervannsteknologi

1

2

3

4

5

Undervannskontrollsystemer

1

2

3

4

5