Grønt er skjønt!

Miniforedrag i Statsbyggloungen - Grønt er skjønt!

 tirsdag 15. oktober

 kl. 10:30

 Utenfor AUD R1

Påmelding stengt.

Antall plasser: 200

Om arrangementet:

Miniforedrag i Statsbyggloungen utenfor AUD R1 kl 1030-1100
- Miljørådgiver i Statsbygg Elin Hansen ‘Grønt er skjønt!’ Bygninger står for 40 % av det globale energibruket og 1/3 av verdens utslipp av klimagasser. Bygg som bygges eller rehabiliteres i dag vil bli stående lenge etter at Norge skal være klimanøytral. Statsbygg tar samfunnsansvar og har miljø høyt på dagsorden. Hva vil det si i praksis? Og hvorfor er det så viktig å være tverrfaglig når vi jobber med miljø?

Om bedriften:

Statsbygg vi jobber med byggeprosjekter og forvaltning av eiendom. Vår hovedoppgave er å utvikle kostnadseffektive, funksjonelle bygg og eiendommer til statlige virksomheter. Miljø, universell utforming og arkitektonisk kvalitet står sentralt. Porteføljen består av regjeringsbygg, høgskoler, fengsler, museer, kongelige eiendommer og ambassader. Som byggherre har vi ansvar for å planlegge, kvalitetssikre, budsjettere og styre byggeprosjekter.

Statsbygg har hvert år et Summer Internship-program hvor vi ansetter rundt 30 studenter. Programmet går over åtte uker, inkludert to uker ferie i juli. Alle får egne faddere, og konkrete og relevante arbeidsoppgaver. Det er et helhetlig program som inkluderer faglige fellessamlinger, kurs, befaringer på byggeplass og eiendommer. Internsene inviteres også til mange hyggelige sosiale arrangementer.

Vi ansetter vi studenter fra et vidt spekter av studiesteder og retninger. Dette er noe av det som gjør Statsbygg Summer Internship så unikt.


For mer informasjon se www.statsbygginterns.com eller www.statsbygg.no

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Paula Eriksen Hegg

46635332

paula.hegg@uka.no

Linje / Fordypning Årstrinn