Temakveld: Element 6

Element 6

 torsdag 31. oktober

 kl. 17:15

 Banksalen

 Banksalen

Påmelding stengt.

Antall plasser: 60

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Velkommen til Element 6

Element 6 er en temakveld med fokus på bærekraft, miljø og samfunnsansvar. Flere miljøengasjerte bedrifter kommer til Banksalen for å besvare spørsmålet: "Hvordan møter bedriftene klimakrisen?". 

Innslipp på Banksalen kl. 17.15.

Kveldens foredragsholdere: 

  • Equinor - bærekraftavdeling
  • GK
  • DNV GL
  • Lyse Elnett

Bedriftene ønsker å gi deg muligheten til å få et bedre innblikk i reelle problemstillinger knyttet opp prosjekter som introduseres under foredragene. Du vil selv kunne velge to prosjekt du synes virker spennende, og delta på en interaktiv problemløsning sammen med bedriftsrepresentantene. 

Det vil være lagt inn pauser i kveldens program der det serveres kaffe, frukt og snacks. 
Kvelden avsluttes med middag i Banksalens lokaler, der det serveres vegetarbuffet og dessert. 

VIKTIG! Det settes ikke opp busser fra Gløshaugen til sentrum. 

 

 

 

Om bedriften:

De fire bedriftene som deltar er:

DNV GL

Med utgangspunkt i vårt mål om å sikre liv, eiendom og miljøet gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i sine virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land, der våre fagfolk jobber dedikert for å hjelpe våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. 

Equinor - sustainability and climate

Our approach to sustainability 
To us, sustainability is at the core of everything we do. It is integrated in our purpose, values, business model, strategy and governance. Our sustainability framework illustrates this approach.

Sustainability at Equinor
Equinor’s purpose is to turn natural resources into energy for people and progress for society. Our strategy — always safe, high value and low carbon — positions us to deliver long-term value creation in a low carbon future transition to a broader energy company.

GK

GK prosjekterer, installerer, drifter og vedlikeholder tekniske anlegg i næringsbygg, offentlige bygg og boliger. Fagområdene er ventilasjon, elektro, rør, byggautomasjon og kulde. Selskapet tilbyr også prosjektering og rådgivningstjenester for energieffektivisering i ekisterende bygg, energy performance contracts (EPC). GK er en bedrift med erfaring og høy kompetanse innenfor både rådgivning og teknikk, og har drevet sin virksomhet i Norge siden 1964.

Lyse Elnett

Lyse Elnett er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Forsand og Kvitsøy i Sør-Rogaland. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i denne regionen.

Strømnettet Lyse Elnett har ansvar for er på totalt ca 21.000 kilometer med strømlinjer og kabler. I tillegg til å ha ansvaret for distribusjonsnettet i 12 kommuner har nettselskapet også ansvar for regionalnettet (den delen av strømnettet som transporterer strøm innad i en region) i hele Sør-Rogaland. Hovedkontoret ligger på Tronsholen i Sandnes. Selskapet har 350 ansatte.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres og reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Alle som har strøm inn til sitt bygg betaler nettleie til nettselskapet. Nettleie dekker kostnader nettselskapet har for å sikre et stabilt og robust strømnett i regionen. 

Flere folk gir behov for oppgradering

Næringslivet i Sør-Rogaland er innovativt og det har gitt regionen vår en kraftig vekst gjennom mange år. Statistisk Sentralbyrå forventer at befolkningen i vårt område vil vokse med 32 prosent fram til 2040.

Den store veksten i antall innbyggere merkes allerede i dag i et strømnett som i begrenset grad er fornyet i takt med veksten. Prognosene for videre vekst gjør at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre at strømforsyningen også i framtiden opprettholdes på et godt nivå.

 


 

 

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Nadja Grozdanic

98087495

nadja.grozdanic@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Konstruksjon

1

2

3

4

5

Vann og miljø

1

2

3

4

5

Veg, transport og geomatikk

1

2

3

4

5

Elektronisk systemdesign og innovasjon

1

2

3

4

5

Akustikk

1

2

3

4

5

Innvevde systemer

1

2

3

4

5

Krets- og systemdesign

1

2

3

4

5

Nanoelektronikk og fotonikk

1

2

3

4

5

Signalbehandling og kommunikasjon

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Geologi

1

2

3

4

5

Arktisk geologi

1

2

3

4

5

Bergrunns- og ressursgeologi

1

2

3

4

5

Miljø- og geoteknologi

1

2

3

4

5

Industriell design

1

2

3

4

5

Interaksjonsdesign

1

2

3

4

5

Produktdesign

1

2

3

4

5

Industriell kjemi og bioteknologi

1

2

3

4

5

Bioteknologi

1

2

3

4

5

Kjemi

1

2

3

4

5

Kjemisk prosessteknologi

1

2

3

4

5

Materialkjemi og energiteknologi

1

2

3

4

5

Informatikk

1

2

3

4

5

Data- og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Maskinteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Kommunikasjonsteknologi

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Master Programmes OTHER

1

2

3

4

5

Applied and Engineering Mathematics

1

2

3

4

5

Coastal and Marine Engineering and Management

1

2

3

4

5

Digital Samhandling

1

2

3

4

5

Eiendomsutvikling og forvaltning

1

2

3

4

5

Electric Power Engineering

1

2

3

4

5

Elektronikk

1

2

3

4

5

Embedded Computing Systems

1

2

3

4

5

Energibruk og energiplanlegging

1

2

3

4

5

Entreprenørskolen

1

2

3

4

5

European Wind Energy Master

1

2

3

4

5

Fysisk planlegging

1

2

3

4

5

Helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Industriell kybernetikk

1

2

3

4

5

Information Systems

1

2

3

4

5

Innovative Sustainable Energy Engineering

1

2

3

4

5

Ledelse av teknologi

1

2

3

4

5

Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production

1

2

3

4

5

Matematikk

1

2

3

4

5

Medical Technology

1

2

3

4

5

MSc Chemistry

1

2

3

4

5

MSc in Biology

1

2

3

4

5

MSc in Chemical Engineering

1

2

3

4

5

MSc in Environmental Toxicology and Chemistry

1

2

3

4

5

MSc Molecular Medicine

1

2

3

4

5

Polymer Technology

1

2

3

4

5

Project Management

1

2

3

4

5

Reliability, Availability, Maintainability and Safety

1

2

3

4

5

Security and Mobile Computing

1

2

3

4

5

Sustainable Architecture

1

2

3

4

5

Sustainable Urban Transitions

1

2

3

4

5

Telematics - Communication Networks and Networked Services

1

2

3

4

5

Urban Ecological Planning

1

2

3

4

5

Materialteknologi

1

2

3

4

5

Nanoteknologi

1

2

3

4

5

Bionanoteknologi

1

2

3

4

5

Nanoelektronikk

1

2

3

4

5

Nanoteknologi for materialer, energi og miljø

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Petroleum boreteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsgeofag

1

2

3

4

5

Petroleumsteknologi

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Project Management

1

2

3

4

5

Civil Engineering

1

2

3

4

5

Industrial Engineering

1

2

3

4

5

Production and Quality Engineering

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5