Bedriftspresentasjon med: Equinor

Equinor besøker Dragvoll

 mandag 14. oktober

 kl. 16:00

 Dragvoll

 SIT

Ikke åpnet enda, åpner: 7. oktober 2019 00:00

Antall plasser: 100

Om arrangementet:

Den 14.oktober kommer Equinor til Dragvoll. Her kan du som Dragvoll-student bli med kjent med Equinor som bedrift, og finne relevante jobber for deg. Bedriftspresentasjonen starter 16.00, og det vil deretter være bespisning og mingling i SIT Kafe Dragvoll. Følg med for mer informasjon. 

Om bedriften:

Equinor er et norsk børsnotert olje- og gasselskap. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet. I tillegg eier Folketrygdfondet 3,45 prosent av aksjene, noe som gjør at den norske stat sin samlede eierandel i Equinor er på 70,5 prosent.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Mikkel Askmann Nærby

Linje / Fordypning Årstrinn