Lunsjpresentasjon med

Bane NOR

 onsdag 9. oktober

 kl. 12:00

 S6

 Pizza og mineralvann

Påmelding stengt.

Antall plasser: 220

Om arrangementet:

Lurer du på hvordan fremtidens jernbane ser ut? Eller hvordan det egentlig er å være nyansatt trainee i Bane NOR? Onsdag 9. oktober kommer Bane NOR til UKA for å gi deg svaret!

Vi får besøk av Sverre Kjenne, konserndirektør i divisjonen Digitalisering og Teknologi, som vil fortelle om hvordan Bane NOR skal få togene til å bli mer intelligente, blant annet gjennom innføringen av ERTMS. Med seg har han trainee Øyvind Frantzen som vil dele av sine erfaringer som nyansatt, samt hvordan det er å jobbe på et stort utbyggingsprosjekt.

Dørene åpner kl. 12 og det blir servering av pizza og mineralvann.

Velkommen!

Om bedriften:

Visste du at jernbanen holder hele 500 trailere borte fra norske veier? Hver dag. Det er nesten 200.000 trailere i året.  Å jobbe i Bane NOR er å jobbe for en bedre framtid. Jernbane er den mest bærekraftige måten vi kan flytte mennesker og gods på. Mens transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge står jernbanen for mindre enn 0,1 prosent av dette. All flytting fra fossildrevet transport til jernbane er derfor et klimatiltak.

Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet I Norge. Det er cirka 3000 ansatte i Bane NOR og vi har kontorer over hele landet. Bane NOR eier, utvikler og forvalter dessuten all jernbaneeiendom i Norge og vi har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter i norske byer og tettsteder og utvikler både næringseiendom og boliger. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å øke kapasiteten på det norske jernbanenettet, slik at enda flere kan ta tog og komme seg dit de skal på kortest mulig tid.

Vi ser allerede i dag en sterk vekst i antall togreiser. Fra 2012 til 2019 var veksten på 29%. Og vi skal fortsette å vokse videre. Prognosene anslår at dette nesten vil doble seg fram mot 2050. Ved å jobbe i Bane NOR kan du bli med på de største utbyggingsprosjektene som foregår på fastlandet i Norge. Vi jobber med store, komplekse prosjekter, som ofte krever løsninger som ikke har vært prøvd før.

Vi trenger flinke folk med en rekke ulike fagbakgrunner. Har du lyst til å bli med på laget?

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Linje / Fordypning Årstrinn
Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5