Bedriftspresentasjon med:

Holte Consulting AS

 fredag 25. oktober

 kl. 09:00

 Storsalen på Samfundet

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

Holte Consulting er et norsk konsulentselskap som med engasjerte medarbeidere jobber i spennende prosjekter på tvers av ulike bransjer og organisasjoner.

Gjennom vår kompetanse og erfaring innen prosjektledelse er vi med på å bemanne ulike roller i et prosjekt. Vi kombinerer vår teknologiske bakgrunn med prosjektfaget for å oppnå god styring av prosjektet.

Eksempler på denne type oppdrag er prosjektleder og prosjektlederstøtte i store prosjekter hos norske offentlige og private kunder innen IT, telekom, samferdsel, detaljhandel og infrastruktur.

I tillegg til å bemanne prosjekter, hjelper vi våre kunder med å skape gode beslutningsgrunnlag gjennom rådgivning og støtte før prosjektene implementeres. Vi kvalitetssikrer blant annet store offentlige prosjekter med en verdi på over 750 MNOK som må godkjennes av Stortinget. Vi utarbeider tiltak for å heve kvaliteten, redusere risiko og øke sjansen for et vellykket prosjekt.

Vi i Holte Consulting er stolte av kulturen i selskapet. Våre ansatte er motiverte og dedikerte prosjektledere som spiller på lag for å gjøre hverandre gode. Vi investerer i de ansatte gjennom både kompetanseutvikling og sosiale arrangementer. De mange sosiale og faglige arrangementene bidrar til at medarbeiderne samles og blir kjent med hverandre også utenfor kontoret. Vi knytter vår kultur tett til selskapets verdier som gjenspeiler våre medarbeidere.

Verdiene våre er oppsummert i disse stikkordene:

  • Handlekraftig
  • Hjerte for prosjek
  • Inspirerende
  • Nysgjerrig
  • Kompetent

www.holteconsulting.no

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Ingeborg Hjørnevik

Linje / Fordypning Årstrinn