Middag med:

TechnipFMC

 onsdag 23. oktober

 kl. 17:00

 Cowsea

Om arrangementet:

MERK: Dette arrangementet er fortsatt under planlegging. Mer informasjon kommer fortløpende.

Om bedriften:

TechnipFMC er et globalt ledende selskap innenfor subsea, onshore/offshore, og surface-prosjekter.

De tror på innovasjon, smartere design og sømløse måter å samarbeide på. Deres selskapskultur inspirerer oss til å utfordre det etablerte og finne nye og bedre måter å gjøre ting på. Å møte verdens voksende energibehov krever tilgang til olje- og gassressurser som ikke kan utvikles fullt ut uten betydelige og bærekraftige forbedringer i prosjekt- økonomi.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Maren Schliekelmann Barth

Linje / Fordypning Årstrinn