Bedriftspresentasjon med:

Norske Tog

 torsdag 21. mars

 kl. 17:00

 EL6

 Una Pizzeria

Påmelding stengt.

Antall plasser: 48

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Ønsker du å lære mer om dine muligheter i et kompetent og engasjert fagmiljø som forvalter store samfunnsmessige verdier, og som i tillegg har et stort fokus på innovasjon og miljø?

Hvis svaret er ja, møt Norske tog på bedriftspresentasjon i EL6 torsdag 21. mars! Etter presentasjonen går det buss ned til Solsiden for bespisning på Una Pizzeria. 

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg og dine muligheter hos oss.

Om bedriften:

Norske tog er et ledende selskap innen innkjøp og forvaltning av jernbanekjøretøy i Norge. Vårt formål er å anskaffe, eie, samt drive utleie av sikre, pålitelige og tidsriktige jernbanekjøretøy til det norske persontogmarkedet. Gjennom tett oppfølging av den teknologiske utviklingen, kjenner vi den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på kjøretøyteknikk og norske forhold.

Norske togs prosjekter reflekterer et stort fokus på innovasjon og FN’s bærekraftmål. Blant annet driver- og deltar Norske tog i pågående prosjekter som utvikling av Innovasjonstog, Hydrogentog og redusert utslipp som følge av innovativ motorteknologi. Vi har ett kontinuerlig samspill med leverandørene våre og potensielle produsenter for å drive bransjen fremover. I tillegg er Norske tog ansvarlig for anskaffelse av nye tog samt for å foreta oppgraderinger av den eldre vognparken. Selskapet skal gjennom dialog med våre samarbeidspartnere være en direkte bidragsyter til Det grønne skiftet og gjøre jernbane til et attraktivt tilbud for den reisende. Norske tog bistår Jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi med hensyn til samfunnsøkonomiske betraktninger.

Hos Norske tog gis du ansvar og stor påvirkningskraft innenfor det nye satsningsområdet- Samferdsel.

For mer informasjon, se www.norsketog.no

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Trym Øksenvåg

93407084

trym.oksenvag@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Datateknologi

1

2

3

4

5

Data og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Elektronisk systemdesign og innovasjon

1

2

3

4

5

Akustikk

1

2

3

4

5

Innvevde systemer

1

2

3

4

5

Krets- og systemdesign

1

2

3

4

5

Nanoelektronikk og fotonikk

1

2

3

4

5

Signalbehandling og kommunikasjon

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Fysikk og matematikk

1

2

3

4

5

Biofysikk og medisinsk teknologi

1

2

3

4

5

Industriell matematikk

1

2

3

4

5

Teknisk fysikk

1

2

3

4

5

Industriell design

1

2

3

4

5

Interaksjonsdesign

1

2

3

4

5

Produktdesign

1

2

3

4

5

Industriell kjemi og bioteknologi

1

2

3

4

5

Bioteknologi

1

2

3

4

5

Kjemi

1

2

3

4

5

Kjemisk prosessteknologi

1

2

3

4

5

Materialkjemi og energiteknologi

1

2

3

4

5

Industriell økonomi og teknologiledelse

1

2

3

4

5

Datateknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Master i helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

International Master's Programmes IVT

1

2

3

4

5

Environmental Engineering

1

2

3

4

5

Geotechnics and Geohazards

1

2

3

4

5

Global Manufacturing Management

1

2

3

4

5

Hydropower Development

1

2

3

4

5

Industrial Ecology

1

2

3

4

5

Marine Coastal Development

1

2

3

4

5

Marine Technology

1

2

3

4

5

Maritime Engineering

1

2

3

4

5

Natural Gas Technology

1

2

3

4

5

Petroleum Engineering/Petroleum Geosciences

1

2

3

4

5

Reliability, Availability, Maintainability & Safety

1

2

3

4

5

Sustainable Energy

1

2

3

4

5

Kjemi

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Matematikk

1

2

3

4

5

Materialteknologi

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5