Bedriftspresentasjon med:

Rystad Energy

 onsdag 13. mars

 kl. 17:15

 H1

 Olivia Solsiden

Påmelding stengt.

Antall plasser: 70

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Velkommen til bedriftspresentasjon med Rystad Energy etterfulgt av bespisning på Olivia Solsiden! Presentasjonen starter 17:15 i H1, møt opp i god tid. 

Rystad Energy er i vekst og rekrutterer både konsulenter og analytikere. I dag er de mest opptatt av å rekruttere til de 3 IT-teamene. Og det vil i løpet av onsdag 13 Mars bli avholdt intervjuer på Gløshaugen. Er dette aktuelt for deg kontakt Erik Wold, erik.wold@rystadenergy.com. Og gjerne se stillingsannonsen som ligger ute på nettsiden. Dette er en super mulighet til å få kontakt med Rystad Energy, men samtidig også bli å bli bedre kjent med selskapet og hva de driver med.

Vi vil fortelle historien om selskapet og vise våre interaktive databaser for olje og fornybar energi, og gi innblikk i hva som kreves for å ta frem og lykkes med slike produkter. Det vil bli lagt spesiell vekt på IT-delen. Databaseteamet håndterer våre store datamengder og omsetter disse i OLAP-kuber og ulike datatjenester, C#/. Net teamet har laget distribusjonsplattformen og interne verktøy, og algoritmeteamet modellerer fremtidig produksjon og kostnader og binder dataene sammen til en konsistent helhet.

Rystad Energy er på alle måter et internasjonalt selskap og deler av presentasjonen blir på engelsk

Om bedriften:

Rystad Energy har i løpet av 15 år bygget seg opp til et internasjonalt ledende «Energy Knowledge House», og er anerkjent for sine analyser, management consulting og sine unike «business intelligence» industridatabaser. Selskapet er blitt en viktig stemme i den globale oljeindustrien. Det er mindre kjent at Rystad Energy også er et IT-selskap, og at dette er en viktig grunn til selskapets suksess.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Gard Drag-Erlandsen

48181591

gard.dragerlandsen@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Datateknologi

1

2

3

4

5

Data og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Fysikk og matematikk

1

2

3

4

5

Biofysikk og medisinsk teknologi

1

2

3

4

5

Industriell matematikk

1

2

3

4

5

Teknisk fysikk

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Petroleum boreteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsgeofag

1

2

3

4

5

Petroleumsteknologi

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5