Bedriftspresentasjon med:

Direktoratet for mineralforvaltning

 torsdag 28. mars

 kl. 17:15

 B2

 Kjelkantina

Påmelding stengt.

Antall plasser: 30

Om arrangementet:

Om bedriften:

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. DMF forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har blant annet også ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser fra gamle gruver som er hjemfalt til staten, der Nærings- og fiskeridepartementet har et eier- eller forvalteransvar.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Berg

bedrift@bergstud.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Geologi

1

2

3

4

5

Arktisk geologi

1

2

3

4

5

Bergrunns- og ressursgeologi

1

2

3

4

5

Miljø- og geoteknologi

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5