Smartgrid-dagen 2019

Smartgrid-dagen 2019

 onsdag 13. februar

 kl. 16:15

 EL6

 EL6

Påmelding stengt.

Antall plasser: 70

Om arrangementet:

Smartgrid-dagen 2019 – Digital energi

Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og energisystemet blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT.
Onsdag 13. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2019, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner og cyber security.

Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

Onsdag 13. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett Smartgrid-dagen med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Smartgrids er kort forklart digitaliseringen av strømnettet.

Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren og gi økt samspill med kundene. Det øker også trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan bli katastrofalt. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

Arrangementet varer fra kl. 16.15-19.15, det serveres kaffe, og avsluttes med tapas og drikke.

Program

Dato: 13. februar 2019 kl. 16:15-19:15

Sted: EL6, Elektrobygget, NTNU Gløshaugen

Tid 

16:15 Introduksjon og aktualisering
Grete Coldevin/Kjell Sand
– Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det?16:30

16:30 AI i det nordiske kraftsystemet
Einar Aastveit og Marianne Reine, Optimeering
– Eksempler på hvordan AI brukes til å drifte kraftsystemet

16:45 Digitale nettstasjoner
Per Oddvar Osland, Agder Energi
– 8300 digitaliserte nettstasjoner for optimal bygging og drift av strømnettet

17:00  Pause 

17:20 Cyber security i energibransjen
Kevin Gjerstad, Powel
– Powels tilnærming til ‘cyber security’ i energisystemet

17:35 Smarte droner
Thomas Negård, Statnett
– Om Statnetts droneprosjekt; hvordan kan man bruke droner til å overvåke kraftnettet for å drifte og vedlikeholde det på en smartere måte

17:50 To masteroppgaver innen smartgrids
Masteroppgave 1, elkraft
Masteroppgave 2, data

18:10 Pause 

18:30 To oppstartsbedrifter i smartgrid-landskapet
Sensero
– Hvorfor starte eget innen smartgrid?
PQA

18:50 Kraftsystemet anno 2050
Jan Bråten, Statnett
– Veien videre, hva kan vi forvente? 

19:05 Statnett KUBE

19:15 Felles middag og quiz

 

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt eller masteroppgave?

Påmeldingen åpner 31. januar. 

Lurer du på noe? Send oss en mail: Thomasberg.Jorgensen@smartgrids.no

Statnett og IKT
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å garantere for balanse i strømnettet også ved inntog av fornybare energikilder som vind og sol, økt forbrukerfleksibilitet og sterkere tilkoblinger til det Europeiske kraftnettet. Statnett er derfor inne i en fase med omfattende investeringer for å videreutvikle det digitale Statnett. For å lykkes satses det stort på kompetanse til å behandle, analysere og få verdi ut av data på tvers av fagdisipliner. Det utvikles bl.a. en integrert droneplattform som med AI-teknologi vil samle inn data som tidligere har vært utilgjengelig. En enorm datalake muliggjør utvikling av innovative ML baserte kraftsystemapplikasjoner. Videre skal driftssentralene oppgraderes med høyoppløselig sanntidsdata og automatiserte støttesystemer. Fremtiden er elektrisk – teknologien utvikles nå. Les mer på www.statnett.no

 

The Norwegian Smartgrid Centre
Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen. Vårt formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Vi ønsker å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk system. Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet baser på smartgridteknologi- og tjenester.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

EMIL-Link Emil

link-styret@emilweb.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5