Bedriftspresentasjon med:

Sweco

 tirsdag 15. januar

 kl. 17:15

 B1

 Kjelkantina

Påmelding stengt.

Antall plasser: 30

Om arrangementet:

Sweco inviterer 3. og 4.klasse tekniske geofag og ingeniørgeologi geologi realfag til bedriftspresentasjon tysdag 15.januar. Dei kjem for å fortelje om sommarjobbutlysninga dei har innanfor ingeniørgeologi her i Trondheim, og om korleis Sweco er som arbeidsplass. 

Etter presentasjonen blir det pizza og mingling i Kjelkantina.

 

Om bedriften:


Kjerneverksomheita til Sweco er å planleggje og forme framtidas byar og samfunn. Dette gjer dei ved å tilby tenester av høg kvalitet innan ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. Sweco gjennomfører kvart år titusen av prosjekt i omkring sytti land over heile verda, og bidreg med det til å realisere berekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til straum og reint vatn. 

None

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

BK Berg

bedrift@bergstud.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Geologi

1

2

3

4

5

Arktisk geologi

1

2

3

4

5

Bergrunns- og ressursgeologi

1

2

3

4

5

Miljø- og geoteknologi

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5