Bedriftspresentasjon med:

PwC

 tirsdag 26. februar

 kl. 17:15

 R5

 Graffi Solsiden

Påmelding stengt.

Antall plasser: 70

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Velkommen til bedriftspresentasjon med PwC i R5 den 26. Februar!

Etter presentasjonen vil alle busses ned til Solsiden hvor det vil bli servert Graffi Grillfest.

Obs! Dørene lukkes kl.17.15, vennligst møt opp i god tid før dette.

 

Jobbmuligheter hos PwC:

 

Tech Explore:

PwC Tech Explore er et heldagsarrangement ved vårt hovedkontor i Oslo hvor du får være konsulent for en dag.

Sammen med dyktige prosjektledere fra PwC vil du gjennom faglige diskusjoner få innsikt i hvordan vi jobber med teknologi for å skape varig verdi hos våre kunder.

I løpet av dagen vil du få innsikt i hvilke prosjekter og problemstillinger vi jobber med. Du vil også bli godt kjent med våre ansatte på alle stillingsnivå - fra nyutdannet til partner. Arrangementet avsluttes med en hyggelig middag på en restaurant i Oslo.

Målgruppe: 3.-4. kull
 

Søknadsfrist: 10.03.2019

Søk her

 

Consulting Explore:

Ved deltakelse på Consulting Explore vil vi invitere deg PwCs Oslokontor for gi deg reell innsikt i hva det er å være konsulent. Du vil få bygge relasjoner med andre studenter, PwCere, og partnere i selskapet. Du vil få innsikt ulike tilnærminger vi bruker for å løse komplekse problemer for kunder. I tillegg vil du få en unik mulighet til å få karriereveiledning av våre partnere i Consulting på tomannshånd. Kvelden avslutter vi med en hyggelig middag og sosiale aktiviteter.

Consulting Explore vil gi deg innsikt i hva som kjennetegner PwC Consulting, hva som gjør oss unike, samt hvilke problemstillinger og fagområder vi jobber med. Vi håper at akkurat DU søker og at vi får muligheten til å jobbe og bli bedre kjent med deg under Consulting Explore.

Søk her

 

PwC Challenge:

PwC Challenge er et annerledes og utfordrende karriereseminar som retter seg mot talentfulle studenter som er på 3. eller 4. kull når de søker. Gjennom fire intensive dager blir du som student utfordret faglig, og du får en mulighet til å oppleve det mangfoldet av muligheter som PwC kan tilby deg etter endt studieløp. I tillegg tilbyr PwC Challenge på et spennende sportslig og sosialt program med daglige utendørsaktiviteter i storslått norsk natur.

Videre vil første del av søknadsvurderingen bestå av tre evnetester som skal besvares. I svarmailen du mottar fra oss etter innsendt søknad vil du finne link til testene. Merk at fristen for å besvare testene er mandag 11. mars kl 12.00.

Arrangementet avholdes 14-18. august 2019.

Søk her

 

Om bedriften:

De som endrer verden er de som vil det mest. Vi hjelper bedrifter å finne mulighetene der andre ser problemer. I PwC tilbyr vi rådgivende tjenester til offentlig og privat sektor, og utvikler fremtidens løsninger i bindeleddet mellom teknologi, analyse og forretning.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Hans Erik Bjørkum Heum

45238086

hans.heum@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Konstruksjon

1

2

3

4

5

Vann og miljø

1

2

3

4

5

Veg, transport og geomatikk

1

2

3

4

5

Datateknologi

1

2

3

4

5

Data og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Fysikk og matematikk

1

2

3

4

5

Biofysikk og medisinsk teknologi

1

2

3

4

5

Industriell matematikk

1

2

3

4

5

Teknisk fysikk

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Kommunikasjonsteknologi

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Nanoteknologi

1

2

3

4

5

Bionanoteknologi

1

2

3

4

5

Nanoelektronikk

1

2

3

4

5

Nanoteknologi for materialer, energi og miljø

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Petroleum boreteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsgeofag

1

2

3

4

5

Petroleumsteknologi

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5