Brunvoll - 14. februar 2018 18:00

Det er satt opp buss fra Hovedbygget, Gløshaugen med avgang 17:40. Presentasjonen starter 18:00 på Graffi Grill Nordre.

Møt opp i god tid, 15 minutter før presentasjonen starter.

Etter presentasjonen vil det bli servert Burger & Graffifries.

This presentation will be held in Norwegian. 

Om bedriften:

Brunvoll-konsernet er en ledende, maritim systemleverandør med høy eksportandel og god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling og produksjon av thrustersystem, samt gir og propellanlegg med tilhørende kontrollsystem til ulike typer fartøy. Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, og har produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet har rundt 470 medarbeidere og er representert gjennom et agentnettverk i 25 land. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide" og våre verdier er å være pålitelig, målrettet og innovativ. Brunvoll AS i Molde står for utvikling, produksjon og service av thruster-systemer for manøvrering og fremdrift av avanserte skip. Bedriften har per i dag ca. 300 medarbeidere og en omsetning på ca 700 MNOK i 2016. All egenproduksjon foregår ved bedriftens moderne produksjonsanlegg i Molde. Våren 2017 ble vi kåret til Norges smarteste industribedrift.

 

Informasjon:
Presentasjon: Graffi Grill Nordre
Spisested: Graffi Grill Nordre
Tidspunkt: 14. februar 2018 18:00
Antall plasser: 50
Brunvoll - Teknologiporten NTNU

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Linje / Fordypning Årstrinn
Elektronisk systemdesign og innovasjon

1

2

3

4

5

Akustikk

1

2

3

4

5

Innvevde systemer

1

2

3

4

5

Krets- og systemdesign

1

2

3

4

5

Nanoelektronikk og fotonikk

1

2

3

4

5

Signalbehandling og kommunikasjon

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Ansvarlig

Har du noen spørsmål relatert til denne presentasjonen? Vennligst ta kontakt med:

Navn: Emilie Helene Thirud Wittemann

Telefon: 98676292

E-post: emilie.wittemann@teknologiporten.no

STILLINGSANNONSER