Bedriftspresentasjon med:

BaneNOR

 tirsdag 9. november

 kl. 17:15

 S6

 Olivia Solsiden

Ikke åpnet enda, åpner: 2. november 2021 12:00

Antall plasser: 80

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Velkommen til bedriftspresentasjon med BaneNOR!

Det blir presentasjon i S6 før transport ned til Olivia Solsiden for en hyggelig kveld der.

 

Om bedriften:

Visste du at jernbanen holder 500 trailere borte fra norske veier hver dag? Det er nesten 200.000 trailere i året. I Norge står transportsektoren for mer enn en tredjedel av klimagassutslippene, men jernbanen står for kun 0.1% av disse.  Vi som jobber i Bane NOR jobber for en bærekraftig fremtid. Jernbanen er, med god margin, den mest bærekraftige måten å flytte både mennesker og gods – og er derfor en enorm investering i fremtiden.

Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet i Norge. Det er cirka 3000 ansatte i Bane NOR og vi har kontorer over hele landet. Bane NOR eier, utvikler og forvalter dessuten all jernbaneeiendom i Norge. Vi har mer enn 200 pågående utviklingsprosjekter innen eiendom i norske byer og tettsteder og utvikler både næringseiendom og boliger. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å øke kapasiteten på det norske jernbanenettet, slik at flere kan ta mer tog og komme seg dit de skal på kortest mulig tid. Hver eneste dag jobber vi for å sikre et grønnere Norge. 

Ved å jobbe i Bane NOR kan du bli med på de største utbyggingsprosjektene som foregår på fastlandet i Norge. Vi jobber med store, komplekse prosjekter, som krever nytenkning og innovasjon.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Casper Alexei Gavin

97967330

casper.gavin@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Konstruksjon

1

2

3

4

5

Vann og miljø

1

2

3

4

5

Veg, transport og geomatikk

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5