Bedriftspresentasjon med:

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

 torsdag 11. november

 kl. 16:00

 Busstoppet Gløshaugen

 Habitat

Ikke åpnet enda, åpner: 4. november 2021 12:00

Antall plasser: 40

Om arrangementet:

Arrangementet et åpent for 3.-5.-klasse retning vei.

Bli bedre kjent med Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune! Vi håper dere vil bli med oss på en Walk and talk fra NTNU ned til sentrum. Underveis vil vi fortelle om hva vi gjør, hvordan det er å jobbe hos oss, og ikke minst, vise fram og fortelle om ferdigstilte og pågående prosjekter vi er ansvarlige for. Vi deler oss i mindre grupper så det blir muligheter for spørsmål og dialog underveis. 

Oppmøte ved busstoppet på Gløshaugen innen kl. 16.15. Turen avsluttes med middag og trivsel på Habitat.


Hvis du går i 2. klasse og kunne tenke deg å velge vei, kan du sende en mail til sofielip@stud.ntnu.no og trykke på "meld interesse", så får være med hvis det er ledig plass.

 

Om bedriften:

Mobilitets- og samferdselsenheten har ansvar for å lage overordnede planer for utvikling av transportnett og transporttilbud i Trondheim. Vi har stort fokus på fremtidens grønne mobilitetsløsninger, gjennom å tilrettelegge for at flere skal velge gange, sykkel eller kollektivt som transportmiddel.

Vi er Trondheim kommunes representant i Miljøpakkesamarbeidet og ansvarlige for gjennomføringen av infrastrukturprosjekter innenfor samferdsel både i regi av kommunen og Miljøpakken, en ambisiøs satsning for å redusere klimagassutslipp i tråd med byvekstavtalen.  

Vi er i dag en enhet bestående av 36 ansatte, som hver dag jobber på alt fra store prosjekter som Brundalsforbindelsen, til utvikling av hovednett for sykkel i Trondheim eller mindre prosjekter som trafikksikkerhetstiltak på skoleveger, eller utbedring av snarveier. Du kan lese mer om alle våre prosjekter her. https://miljopakken.no/prosjekter

Vi har et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med sterk drive for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Hver dag jobber våre ansatte med å finne gode konsepter og løsninger for å gi folk i Trondheim smartere og grønnere måter å reise på.

 

Ansvarlig for dette arrangementet er Sofie. Ta kontakt på sofielip@stud.ntnu.no hvis du har noen spørsmål.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

HM Aarhonen

47446627

industriminister@aarhonen.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Konstruksjon

1

2

3

4

5

Vann og miljø

1

2

3

4

5

Veg, transport og geomatikk

1

2

3

4

5