Bedriftspresentasjon med:

Sira-Kvina

 torsdag 8. april

 kl. 14:00

 Teams

Påmelding stengt.

Antall plasser: 500

Om arrangementet:

Som en av de første virksomhetene i landet tok Sira-Kvina i bruk databasert driftssentral allerede i 1976. Sira-Kvina deltar aktivt i forsknings og utviklingsarbeid med blant annet vannkraftlaboratoriet ved NTNU, Sintef og forskningssentre for fornybar energi. Bedriftspresentasjonen vil presentere nyere utvikling av Sira-Kvina "digitale tvilling", en omfattende modell av vannveisystemet i Sira-Kvina som brukes for å hurtig regulere vannkraftproduksjonen i et marked med stadig større ubalanser og innslag av uregulert kraftproduksjon. Den digitale tvillingen utnytter et stort antall sensorer i kraftsystemet til å sørge for optimal og sikker drift av et komplisert kraftsystem.
Bedriftspresentasjonen avslutter med en interaktiv Kahoot med premier til vinnerene.
Gavekort til 1, 2, og 3 plass hos Sport 1: 
1. plass: gavekort 3000 kr
2. plass: gavekort 2000 kr
3. plass: gavekort 1000 kr

Sira-Kvina rekrutterer 2-4 nyutdannede: 
Sira-Kvina ansetter i år 2-4 produksjonsplanleggere til driftssentralen. Nyutdannede oppfordres til å søke til en variert og spennende jobb, dere vil være med på å styre en av Norges mest imponerende reguleringssystemer. Se egen stillingsannonse på Emil-link og på Sira-Kvina's nettside
Studenter fra Energi og Miljø, Bygg og Miljøteknikk, Indøk, Kybernetikk og IT vil være relevante for stillingene

Dersom du går i 5. klasse har du mulighet til å melde deg på speedintervju, som vil foregå etter bedriftpresentasjonen. Påmelingsskjema under: 

https://forms.gle/Q6LnWFFjZytgN48Z8

Stipend til masteroppgaver: 
Sira-Kvina deltar aktivt i omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for vannkraft, og har en stipendordning for bygg- og miljøstudenter
som vil skrive masteroppgave om vannkraft. 

Sommerjobb for 1-4. klassestudenter:
Sira-Kvina har vanligvis sommerjobbstudenter, men på grunn av Covid og opplæring av nyansatte denne sommeren vil vi ha begrenset kapasitet. Vi oppfordrer allikevel studenter som er interessert i å jobbe med vannkraft og kraftmarkeder å sende en åpen søknad. Se også Sira-Kvinas nettsider,

 

Om bedriften:

Sira-Kvina er en vannkraftprodusent lokalisert i Rogaland og Agder med årsproduksjon på 6.3 TWh som eies av Lyse, Statkraft, Agder Energi og Skagerak. Sira-Kvina er et av Norges mest imponerende reguleringssystemer, med hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal. Sira-Kvina produserer ren fornybar vannkraft, og er en betydelig leverandør av balansekraft. Sira-Kvina deltar aktivt i utviklingen av vannkraft-teknologi og miljøtiltak, og jobber kontinuerlig med å være ed på det grønne skiftet. Se sirakvina.no for mer informasjon om Sira-Kvina og jobbmuligheter.

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

EMIL-Link Emil

link-styret@emilweb.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5