Case med:

Opportunity Day 2021

 torsdag 15. april

 kl. 17:00

 Digital case

 250 kr på foodora + Premier: Totalt 15 gavekort på Britannia, Meny og Scandic Nidelven!

Påmelding stengt.

Antall plasser: 30

Vi minner om at eventuelle fravær uten beskjed 00:00 samme dag som presentasjonen vil medføre en prikk. To prikker medfører utestengelse fra våre systemer i 4 måneder

Om arrangementet:

Årets DNV Opportunity Day setter fokus på grønne løsninger og renere energi.  
 

DNVs seneste energiomstillingsprognose «Energy Transition Outlook 2020» slår fast at en rask overgang til grønn energi er viktigere enn noensinne, og nå må vi få opp farta. 
 

I webinar 1 (24. mars) ble det klart at energiomstillingen går for sakte. Med dagens tempo, når vi IKKE målene i Paris avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader. Det er sektorer som er vanskelig å omstille, «hard-to-abate», hvor det er utfordrende og kostbart å kutte utslipp og hvor løsninger må tas i bruk og skaleres – for eksempel innen tungtransport, shipping og luftfarten. 
 

I webinar 2 (8. april) ble det presentert utfordringer og muligheter for hvordan produsere fornybar energi, både regulatorisk, økonomisk og teknologisk. DNV er med på et stort antall konkrete prosjekter for å få til det grønne og bærekraftige skiftet på alle områder. Fokuset var system og infrastruktur-endringer for fornybar kraft, hydrogen og bærekraftige drivstoff.    
 

Med bakgrunn i de to webinarene, skal vi på selve case dagen (15. april) jobbe med nettopp en bransje hvor det er behov for endring og for å tenke helt nytt. Casen vi skal jobbe med fokuserer på luftfartsnæringen som må omstille seg og ta i bruk nullutslippsløsninger for å bidra til lavutslippssamfunnet.  

Pandemien har skapt en krise for luftfartssektoren, og det er viktig med en grønn og ny start etter at koronakrisen er over. For en klimavennlig luftfart blir grønt hydrogen en viktig del av løsningen. Nedenfor skisseres to ulike dimensjoner av utfordringer som case arbeidet vil adressere. Det må problem-løses på både produksjons- og etterspørselssiden. 

På case dagen vil vi bruke en arbeidsmetodikk som DNV benytter i innovasjonsprosjekter.  
 

Case dimensjon I 

  1. Grønt hydrogen fra fornybar kraft skal erstatte fossile drivstoff og kjemikalier, men vi vil ikke ha vindturbiner i landskapet, menstermasser gjennom hagen og byegn, og nok fosser er lagt i rør. Hvordan får vi til storskala fornybar grønt og lavkarbon hydrogen?

  2. Luftarten trenger mye bærekarftige biodrivstoff som kan blandes med dagens drifstoff, men vi kan ikke hogge ned all skogen. Kan fly heller bli elektriske med batter og/eller hydrogen, skal vi reise på andre måter, eller ha virtuelle møteplasser?    
     

Case dimensjon II 

1. På etterspørselssiden er det en rekke utfordringer før hydrogendrevne fly vil være i ordinær rutetrafikk. Det må legges press på flyselskapene, myndigheter, forbrukere og leverandører for å akselerere utviklingen. 

  • Kan vi få passasjerer og virksomheter til å etterspørre et nullutslippsalternativ?

  • Vil det være allmenn aksept for å reise med ny teknologi og et nytt drivstoff?  

  • Og er det vilje til å betale litt ekstra som en støtte til utvikling og introduksjon av hydrogen-baserte løsninger i en tidlig fase?  

  • Er hydrogen farlig – nei sier ekspertene – men det er et stort informasjonsbehov.

2. Passasjerer må overbevises om sikkerhet og miljøeffekten av et klimavennlig reisevalg, og selskaper må se grønt hydrogen som strategisk for utslippsreduksjon i transporten av varer. Gitt politikken legger til rette med støtte til innovasjon og investeringer, hvordan kan vi få fart på etterspørselssiden, og unngå «høna og egget»-paradokset i lang tid (dvs. at ingen produserer hydrogen-fly fordi det ikke finnes hydrogen, og ingen produserer hydrogen fordi det ikke finnes hydrogenfly)? 

Det blir delt ut 5 afternoon tea på Britannia, 5 frokoster på Scandic Nidelven og 5 x 450 kr gavekort hos meny til vinnerne av kategoriene "Beste presentasjon", "Best potensial" og "Mest kreativ". 

Vi gleder oss til å møte dere!

Hilsen Anne Louise, Magnus, Signe-Marie og Kristina

NB! Lag settes opp i etterkant, men ta kontakt med Alf om dere vil stille med eget lag (krav om at dere representerer 3 eller flere ulike linjeforeninger)

Om bedriften:

Med utgangspunkt i vårt formål om å sikre liv, verdier og miljø gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerhet og bærekraft i sine virksomheter. Vi leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim, olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Vi leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV opererer i mer enn 100 land, der våre fagfolk jobber dedikert for å hjelpe våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Les mer om selskapet på www.dnvgl.no

Har du noen spørsmål relatert til dette arrangementet?
Vennligst ta kontakt med:

Alf Kristian Tollefsrød

91799373

alf.tollefsroed@teknologiporten.no

Linje / Fordypning Årstrinn
Bachelor Programmes

1

2

3

4

5

Biologi

1

2

3

4

5

Kjemi

1

2

3

4

5

Bygg- og miljøteknikk

1

2

3

4

5

Bygg og anlegg

1

2

3

4

5

Datateknologi

1

2

3

4

5

Data og informasjonsforvaltning

1

2

3

4

5

Intelligente systemer

1

2

3

4

5

Komplekse datasystemer

1

2

3

4

5

Software

1

2

3

4

5

Spillteknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Elektrisk energiteknikk og smartnett

1

2

3

4

5

Energi- og prosessteknikk

1

2

3

4

5

Energiplanlegging og miljøanalyse

1

2

3

4

5

Fysikk

1

2

3

4

5

Fysikk og matematikk

1

2

3

4

5

Biofysikk og medisinsk teknologi

1

2

3

4

5

Industriell matematikk

1

2

3

4

5

Teknisk fysikk

1

2

3

4

5

Industriell design

1

2

3

4

5

Industriell økonomi og teknologiledelse

1

2

3

4

5

Datateknologi

1

2

3

4

5

Energi og miljø

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Master i helse, miljø og sikkerhet

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Ingeniørvitenskap og IKT

1

2

3

4

5

Geomatikk

1

2

3

4

5

Konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Maskinteknikk

1

2

3

4

5

Petroleumsfag

1

2

3

4

5

Produksjonsledelse

1

2

3

4

5

Kommunikasjonsteknologi

1

2

3

4

5

Kybernetikk og robotikk

1

2

3

4

5

Energi og prosesstyring

1

2

3

4

5

Medisinske og biologiske systemer

1

2

3

4

5

Roboter og fartøystyring

1

2

3

4

5

Tilpassede datasystemer

1

2

3

4

5

Marin teknikk

1

2

3

4

5

Driftsteknikk

1

2

3

4

5

Marine ressurser og havbruk

1

2

3

4

5

Marin hydrodynamikk

1

2

3

4

5

Marin konstruksjonsteknikk

1

2

3

4

5

Marin kybernetikk

1

2

3

4

5

Marin prosjektering

1

2

3

4

5

Marint maskineri

1

2

3

4

5

Undervannsteknikk

1

2

3

4

5

Økonomi og administrasjon

1

2

3

4

5

Other

1

2

3

4

5

Produktutvikling og produksjon

1

2

3

4

5

Energi-, prosess- og strømningsteknikk

1

2

3

4

5

Industriell mekanikk

1

2

3

4

5

Produksjons- og kvalitetsteknikk

1

2

3

4

5

Produktutvikling og materialer

1

2

3

4

5

Samfunnsøkonomi

1

2

3

4

5

Statsvitenskap

1

2

3

4

5

Tekniske geofag

1

2

3

4

5

Ingeniør- og miljøgeologi

1

2

3

4

5

Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

1

2

3

4

5