Stilling hos:

DNB

Cyber Security Graduate 2020

Frist: 29. september 2019 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Fagfelt: IT-sikkerhet

Kontakt: Knut Håkon Mørch, IT Security Architecture & Quality, tlf: +47 970 42 004

Unik mulighet for nyutdannede innen IT, risiko- og sikkerhetsfag!

DNB er Norges største finanskonsern og har et av landets største fagmiljøer innenfor IT-sikkerhet. For å nå vår ambisjon om å bli Europas ledende bank på teknologi, gjør vi en stor satsning på utvikling av digitale banktjenester. Dette krever videre en stor satsning på IT-sikkerhet og sikring av våre tjenester. For å oppnå dette trenger DNB flere dyktige ansatte med stort engasjement og ekspertise på området.

Som Cyber Security Graduate får du være med på å styrke DNBs forsvar mot de digitale truslene den finansielle sektor står overfor. Hos oss får du jobbe tett på forretningen samtidig som du blir en del av et meget kompetent fagmiljø og får jobbe med flere av de fremste ekspertene på IT og Cyber sikkerhet i Norge.

Vil du være med på å definere håndtering av IT risiko og IT sikkerhetsarbeidet i DNB for fremtiden? Sammen skal vi legge grunnlaget for at DNB fortsatt kan tilby spennende og innovative løsninger og fremtidsrettet teknologi til kundene våre.

Som Cyber Security Graduate får du:

 • delta i store, innovative IT-prosjekter med arbeidsoppgaver som sikkerhetsarkitektur, applikasjonssikkerhet, og tekniske analyser og implementasjon relatert til sikkerhetsarbeid med metodikk, prosesser og verktøystøtte for risiko- og sikkerhetsanalyser
 • arbeide med metodikk, prosesser og verktøystøtte for risiko- og sikkerhetsanalyser
 • hospiteringsopphold i et forretningsområde i konsernet
 • fast ansettelse i DNB i tillegg til deltakelse i et toårig skreddersydd fagopplegg laget i samarbeid med anerkjente utdanningsinstitusjoner i Norge
 • mulighet til fordypning innen ett eller flere fagområder som f.eks

           -   Applikasjonssikkerhet
           -   Sikkerhetsløsninger
           -   Identitets- og tilgangsstyring
           -   Nettverk og infrastruktur
           -   PKI og kryptering
           -   Sårbarhetshåndtering
           -   Risikostyring
           -   Oppfølging av sikkerhet hos IT-leverandører
           -   Sikkerhetsdeteksjon
           -   Hendelseshåndtering
           -   Trusseletterretning
           -   Analyse av skadevare
           -   Penetrasjonstesting

Som graduate vil du bidra i å håndtere og definere informasjonssikkerhet mot spennende utviklingsprosjekter som DNB skal gjennomføre de neste årene. Mange av disse basert på teknologi som fortsatt er under utvikling. Du bør derfor ha stor interesse for ny teknologi samtidig som du har en grunnleggende forståelse for- og kan håndtere integrasjon med det som finnes av eksisterende teknologi. I tillegg vil du jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring av prosesser, metoder og rammeverk innen IT sikkerhet.

Hvem er du?

Som person har du høy gjennomføringsevne og er god til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. I DNB verdsetter vi samarbeid og kunnskapsdeling høyt, derfor er det viktig at dette er noe du trives med og ivaretar i samspill med dine kolleger. En effektiv og strukturert arbeidsform i kombinasjon med en service- og løsningsorientert tilnærming er en nøkkel til å lykkes hos oss.

Profil

 • Mastergrad fra høyskole eller universitet innen cyber security, information security, informatikk eller security risk management.
 • Opp til tre års erfaring etter studier
 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innen flere av disse områdene

 • God teknologiforståelse
 • Ulike skyteknologier  (AWS, Azure, GCP, Office365)
 • Ulike sikkerhetsteknologier
 • Kompetanse på utvikling eller scripting (Python, Bash, Powershell)
 • Sikkerhet og koding
 • Internasjonale standarder som CIS Controls
 • Evne til å kommunisere om risiko og sikkerhet

Dette er en fast stilling i DNB hvor du får en unik mulighet til å jobbe med et bredt spekter av sikkerhetsområder tidlig i karrieren. Oppstart august 2020.

Hos oss vil du finne gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser og lokaler sentralt Bjørvika i Oslo.