Stilling hos:

McKinsey & Company

Junior Associate - Generalist og Digital McKinsey

Frist: 23. september 2019 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Kontakt: Camilla Vassøy Aaners // Camilla_vassoy_aarnes@mckinsey.com // 22 86 28 66

En Junior Associate tar en aktiv rolle i alle prosjekt-relaterte arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå klientene implementeringsarbeidet.

Krav til søker: En konsulent hos McKinsey må kunne kommunisere med mennesker på ulike nivåer i en organisasjon og være i stand til å løse komplekse problemer raskt.

Viktige egenskaper vi ser etter hos deg er derfor:
• Personlig initiativ og lederegenskaper
• Vilje til stadig utvikling
• Sterke analytiske evner
• Forretningsforståelse og god dømmekraft
• Evne til å samarbeide i team og motivere og inspirere andre
• Kommunisere godt, kunne forklare komplekse ideer og skape tillit hos
kolleger og klienter
• Krav til utdannelse Junior Associate: Mastergrad

Send inn søknad via vårt elektroniske søknadsskjema:
http://www.mckinsey.com/careers/search-jobs#?cities=Oslo

Husk å legge ved følgende papirer:
• Søknadsbrev (1 A4-side)
• CV
• Vitnemål tilbake til og med videregående skole
• Eventuelle attester
Søknadsfrist: 23. september