Stilling hos:

Nofitech

Prosjektlederassistent

Frist: 25. mai 2019 00:00

Type: Annet

Arbeidssted: Trondheim

Fagfelt: Prosjektlederassistent

Kontakt: fride@nofitech.com

Nofitech (www.nofitech.no) prosjekterer og bygger settefisk- og smoltanlegg med
resirkuleringsteknologi (Recirculating Aquaculture System – RAS). På kontoret vårt i
Trondheim utvikler vi brukervennlige og kostnadseffektive anlegg for kundene våre, før vi følger opp produksjonen på byggeplassen fra byggestart til igangkjøring. Bedriften ble etablert i 2011 og har opplevd god vekst siden oppstarten, og vi søker derfor en ny
prosjektlederassistent til vårt kontor.

Arbeidsoppgavene som stillingen innbefatter er hovedsakelig knyttet til utbyggingen av de landbaserte anleggene våre. Mer spesifikt kan dette bety:

 • Fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
 • Koordinering av underleverandører
 • Å innhente tilbud og sette i bestilling systemer og komponenter hos underleverandører
 • Oppfølging av bestillinger og forsendelser
 • Følge opp/kontrollere at arbeidet er iht. arbeidstegningene

Vi ser etter en person som er fleksibel nok til å ta på seg varierte arbeidsoppgaver i en spennende og utfordrende hverdag. Viktige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Master i Marin teknikk eller Bygg- og miljøteknikk
 • Interesse for aquakultur og bygg- og anleggsbransjen
 • Teknisk kompetanse og praktisk forståelse
 • Evne til å jobbe i team og bygge relasjoner med kunder/leverandører
 • Lærevillig
 • Selvgående og resultatorientert

Reisevirksomhet må påregnes – da prosjektene vi følger opp befinner seg i ulike deler av landet.

Fortrinnsvis ønsker vi en kandidat med hovedprofilen «Prosjektledelse» i bygg og anlegg,  hovedprofilen «Havbruk» (evt. annen profil innenfor Marin teknikk, men med noen akvakulturrelaterte emner), relevant masteroppgave og/eller relevant sommerjobberfaring. Vi oppfordrer derfor aktuelle søkere til å vektlegge slik kompetanse.

Kortfattet søknad og CV sendes til fride@nofitech.com.

For mer informasjon om stillingen ønsker vi at dere kontakter Fride Midtbø Birkeland per e-post på fride@nofitech.com. Søknadene behandles fortløpende og snarlig oppstart er ønskelig.
Vi ser frem til mange interesserte og gode søkere!