Stilling hos:

Direktoratet for økonomistyring

Vil du være med å effektivisere staten med innovativ teknologi?

Frist: 20. mai 2019 00:00

Type: Annet

Arbeidssted: Stavanger

Fagfelt: IT-utvikler

Kontakt: Renate Sør-Reime Erga - tlf: 975 68 404

Om stillingen

Har du lyst til å bidra til vår teknologiske utvikling? DFØ leverer tjenester til staten og er en organisasjon i stor utvikling. Vi søker deg som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø, og har interesse og forståelse for teknologi. Stillingen inngår i vår lønnsavdeling, hvor vi tilbyr lønnstjenester til staten. Årlig har vi 200.000 sluttbrukere i våre systemer.  

Ved bruk av mobilteknologi, automatisering, robotisering, kunstig intelligens og maskinlæring jobber vi med løpende utvikling av fremtidsrettede lønns- og HR-tjenester. Vi har fokus på å bygge en innovasjonskultur, og har nylig opprettet en innovasjonslab hvor formålet er å jobbe smidig, visualisere løsninger og dele informasjon. Vi søker deg som ønsker å bidra til å bygge videre på arbeidet som DFØ har gjort innenfor automatisering, kunstig intelligens og maskinlæring, og som trives med et fokus på kontinuerlige forbedringer. DFØ ønsker hyppige leveranser av produkter og løsninger til produksjon. Det er også viktig for oss å legge til rette for faglig utvikling innenfor overnevnte områder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra behov og kompetanse. Oppgavene kan omfatte følgende:

 • utvikling innenfor Robotics Process Automation (RPA), chatbot, kunstig intelligens og maskinlæring
 • forretningsmessig rådgivning innenfor overnevnte teknologi
 • innføring av tekniske løsninger hos våre kunder
 • testing av tekniske løsninger
 • bidra til å lage rammer og retningslinjer for god programmering

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov.

Kvalifikasjoner

Du kjenner deg igjen i følgende

 • relevant utdanning. Det er ønskelig med fordypning innen fag som teknologi, informasjonssystemer/informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • kunnskap innenfor en eller flere objekt orienterte språk som C#, Java, Visual Basic, Python eller tilsvarende
 • erfaring fra systemutvikling og relevante utviklingsprosjekt er ønskelig
 • kommuniserer godt på norsk både muntlig og skriftlig

I tillegg er det en fordel hvis du har interesse for eller erfaring med en eller flere av følgende: 

 • kunnskap/erfaring i RPA-verktøy eller tilsvarende
 • kunnskap/erfaring med chatbot-teknologi
 • interesse for maskinlæring og kunstig intelligens, herunder analytics
 • kjennskap til Scrum, Lean, tjenestedesign, etc.
 • kjennskap til bruk av REST API (integrasjoner)

Hvem er du?

Du har engasjement for faget ditt, tenker helhetlige løsninger, er nysgjerrig etter å lære og å bruke ny teknologi. Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. I møte med andre er du serviceinnstilt og løsningsorientert. Det gjelder både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at du har evne og vilje til å bidra inn i etablering av et team av gode programmerere.

Du er nøyaktig og jobber strukturert og selvstendig slik at du kan levere resultater. At du har prosessforståelse og evnen til raskt å danne deg en virksomhetsforståelse vil gi deg gode forutsetninger for å lykkes i stillingen. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for videreutvikling
 • konkurransedyktig lønn
 • fleksitidsordning (med sommer-/vintertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • kontakt med relevante fagmiljøer i og utenfor DFØ

Stillingen vil som utgangspunkt bli plassert som rådgiver/seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 517 700 og 650 200 kroner per år for rådgiver, og mellom 590 000 og 750 000 kroner per år for seniorrådgiver, avhengig av utdannelse og erfaring. Vi kan også tenke oss at du som er nyutdannet søker på stillingen. Da vil du bli plassert som førstekonsulent med et lønnsspenn mellom 500 700 og 600 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens Pensjonskasse. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Det legges vekt på personlige referanser og en oversikt over slike referanser bes opplyst i søknaden. Det er viktig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Det vil kunne forekomme noe reising.

DFØ legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om stillingen

Stillingen er plassert i seksjon for firmaforvaltning. Seksjonen har 28 medarbeidere og er en del av DFØs lønnsavdeling i Stavanger. Lønnsavdelingen i DFØ har i overkant av 200 medarbeidere, plassert i Stavanger og Oslo. Lønnsavdelingen ledes fra Stavanger. DFØ har hovedkontor i Oslo. Lønnsavdelingen tilbyr lønnssystem og -tjenester til alle statlige virksomheter som er underlagt økonomiregelverket i staten.

For nærmere informasjon om DFØ henvises det til vår hjemmeside www.dfo.no

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Renate Sør-Reime Erga på telefon 975 68 404, ansvarlig RPA utvikling Hallgeir Molde på telefon 977 44 817 eller ansvarlig integrasjoner/RPA utvikler Henrik Hanasand på telefon 481 88 288.

Om DFØ

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 87 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 460 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.