Stilling hos:

Atea AS

Studenter søkes til sommerprosjekt innen innsiktsanalyse

Frist: 16. februar 2019 00:00

Type: Sommerprosjekt

Arbeidssted: Trondheim

Kontakt: Ånor Karaca, 949 81 152

Sommerprosjektet 2019

I år vil prosjektet omhandle: Intern innsiktsanalyse for Atea Norge

Innsiktsanalysen skal basere seg på Atea sine operative interne systemer. Dere skal sette dere inn i hvordan de fungerer og henger sammen, for så å se på tiltak som kan forbedre/optimalisere intern systematisk infrastruktur. Sommerprosjektet er en unik mulighet til å bli kjent med Atea og til å bistå oss i arbeidet med viktige problemstillinger. Dere vil jobbe i et tverrfaglig team på 5 studenter som skal jobbe sammen i hele perioden, med god oppfølging og støtte fra ansatte hos Atea. Dere vil i løpet av denne perioden bli godt kjent med Atea, våre satsningsområder og hvordan vi jobber i IT- og teknologibransjen.

Vi søker deg som:

 • Er nysgjerrig

 • Er løsningsorientert

 • Er interessert i fremtidens teknologi- og systemløsninger

 • Vil være med på å utfordre dagens løsninger

 • Ønsker å jobbe med problemstilling innen effektivisering av interne systemer og prosesser

 • Liker å jobbe i tverrfaglige team

 • Har fullført 3 eller 4 år høyere utdanning sommeren 2019 (gjerne studier innen økonomi, dataanalyse, IT og teknologi, HR og organisasjonsutvikling)

 

Dette kan du forvente av sommerprosjektet til Atea:

 • Presentasjon av sluttresultatet for ledelsen

 • Bratt læringskurve og innsikt i en spennende bransje

 • Mulighet til å jobbe med en spennende problemstilling

 • Bistand fra et sterkt kompetansemiljø

 • Arbeidserfaring innen et felt mange bedrifter i dag etterspør kompetanse på

 • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver

 

Oppstart: 17.06.2019

Varighet: 6 uker (3 uker + 2 uker ferie + 3 uker)

Ønsker du å være med på sommerprosjektet? Send inn et søknadsbrev som viser oss hvorfor du er riktig kandidat, og legg ved CV og karakterutskrift.

 

 

Om arbeidsgiveren

I Atea brenner vi for livslang læring. Gode verdier er viktig for å stadig utvikle oss selv, teamet vårt og selskapet. Ved å være nysgjerrig på ny kunnskap, fremtidsrettet med våre kunder og partnere, og ansvarlig i vårt bidrag til å digitalisere Norge, skal vi i Atea være med å sette preg på en spennende fremtid. Explore er måten vi møter fremtiden på, og vi prøver å bli litt bedre hver dag. Vi vil være The Place to Be for kollegaer, kunder og partnere, og vi tror på at en god kultur danner grunnlag for gode kundeopplevelser.

I Atea får du 1650 kollegaer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Sammen jobber vi for en bedre fremtid der vi bygger Norge med IT ved å levere teknologi av og for mennesker. Vi jobber blant annet med Smart Cities, velferdsteknologi, utdanningsteknologi, analyse, havbruk og kraft. Vil du være med på å forme fremtiden sammen med oss? Bli kjent med oss da vel!