Stilling hos:

SpareBank 1

SpareBank 1 Portefølje søker Data Engineer

Frist: 7. februar 2019 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Kontakt: Tina Jørgensen tina.jorgensen@theac.no +4795976072

I SpareBank 1 Portefølje kjennetegnes kulturen av et agilt miljø, hvor lagånd står sentralt og ideer og løsninger diskuteres på tvers og med høy grad av involvering fra leder. Vi er uformelle, og legger vekt på faglig utvikling, samarbeid og på å spille hverandre gode. Som et steg i selskapets ambisjon om å utnytte data som en strategisk fordel har vi etablert en ny og moderne innsiktsplattform i Microsoft Azure. Til denne innsiktsplattformen søker vi nå en Data Engineer som er klar for utfordringen med å få ansvaret for plattformen og ta løsningen til nye høyder.
 

I denne rollen vil du jobbe tett med forretning for å sørge for at innsiktsløsningen videreutvikles i tråd med virksomheten og utnytter mulighetene i ny teknologi. Vi ønsker å bygge stabile og fleksible løsninger som gir god styringsinformasjon for forretning. Ditt bidrag som Data Engineer vil derfor ha reell påvirkningskraft for hele selskapet, og bestå av å jobbe med et bredt spekter av utfordringer. Rollen gir deg mulighet til å jobbe aktivt med ny og moderne teknologi i et selskap med store vekstambisjoner.
 

Som Data Engineer vil du ha følgende ansvarsområder:

  • Sørge for at innsiktsplattformen til enhver tid fungerer optimalt, har stabil drift og understøtter forretningen

  • Ha et helhetlig ansvar for dataarkitektur for innsiktsplattformen

  • Videreutvikle løsningen til å hente ut data fra nye og eksisterende kilder

  • Bistå med analyser, samt tilrettelegging av data for utvikling av analytiske modeller

  • Sørge for en compliant løsning med god datakvalitet

Vi ser etter deg med gode IT- og analytiske ferdigheter, som har evnen til å oversette forretningsbehov til velfungerende tekniske løsninger. Du trives med å jobbe agilt og med å løfte blikket og være en rådgiver for hvordan løsningen skal brukes og utvikles på best mulig måte. For å lykkes i rollen må du ha god kunnskap om datamodellering og -arkitektur, ETL og SQL. Erfaring fra Azure er en fordel, men inget krav.
 

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med vår rådgiver hos The Assessment Company, Tina Jørgensen på telefon 959 76 072. Vi behandler søknader fortløpende.  

 

Om bedriften: 
SpareBank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen.

Det jobber om lag 6.500 medarbeidere i SpareBank 1- alliansen, hvorav ca. 1.200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

SpareBank 1 Portefølje AS er et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. Selskapet består i dag av 8 ansatte og er en betydelig aktør i markedet for kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet har en nordisk vekststrategi og forventer sterk vekst i årene som kommer.