Stilling hos:

EY

Åpen søknad for nyutdannede - oppstart høst 2019

Frist: 15. januar 2019 23:59

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Fagfelt: Advisory

Kontakt: Knut Amund Gulsvik (466 93 544, knut.k.gulsvik@no.ey.com) eller Kristin Aamold (454 37 077, rekruttering@no.ey)

Er du nysgjerrig på hvordan data, analyse og teknologi tar en større rolle i strategiske og forretningsmessige beslutninger innenfor din bransje? Ønsker du å arbeide og utvikle deg i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning? Da er EY det rette valget for din karrierestart!

 

Teknologi gjør at verden endrer seg raskere enn noen gang før. Dette skaper nye muligheter for digitalisering og effektivisering i alle sektorer, og selskaper som ikke klarer å utnytte disse mulighetene faller raskt bakpå. Samtidig blir utfordringene stadig mer komplekse og mer sektor-spesifikke.

 

Er du vår nye kollega?
Du har sterke analytiske evner og akademiske resultater. Personligheten din er proaktiv og fremoverlent og du setter deg fort inn i nye problemstillinger. Teknologi og digital utvikling interesserer deg spesielt. Arbeidet ditt er strukturert og du har meget sterke kommunikasjonsevner. I tillegg er din skriftlige og muntlige fremstillingsevne på norsk og engelsk fremragende.

 

Hva kan du søke?
Rådgivning | Advisory
Tjenestespekteret innenfor Advisory strekker seg fra effektivisering og prosessforbedring, via gevinstrealisering
og risikohåndtering til IT-sikkerhet. I Advisory vil du bli knyttet til et kompetanseområde som passer til din
kompetanse og dine interesser. Kompetanseområdene i EY er:

Data & Analytics: jobber med både praktisk design og implementering av dataplattformer, maskinlæring og visualiseringsløsninger.

Technology Consulting: jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Technology bistår bedrifter i å se hele forretningsbildet, der teknologi er et nøkkelelement.

Customer: jobber med kundesentrerte problemstillinger og forsøker å forstå hvordan virksomheter kan skape mest mulig verdi for sine kunder ved å forstå brukerne og deres behov.

Strategy: adresserer komplekse problemstillinger og muligheter for å sikre vekst, og for å optimere og beskytte virksomheter i dag og i fremtiden.

Supply Chain & Operations: hjelper våre kunder med å levere produkter og tjenester mer ressurseffektivt og til å skape en høyere kundeverdi enn deres konkurrenter.  

People Advisory Services: hjelper kunder med å oppnå et konkurransefortrinn ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi.

Finance & Performance Management: jobber med finansielle utfordringer i virksomheter, og ser på hvordan de kan øke verdiskapning.

Risk: bistår på en rekke ulike områder som kvalitetssikring, usikkerhetsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse, internrevisjon, modenhetsvurdering, utarbeidelse og evaluering av risikostrategier, samt assisterer kundene i
store transformasjoner.

Cyber: bidrar til å bygge digital tillit i et marked som gjennomgår en teknologisk transformasjon, noe som innebærer utfordringer knyttet til både teknologiske, lovmessige og regulatoriske utfordringer.

 

Interessert? Da anbefaler vi at du søker via vår søknadsportal innen tirsdag 15. Januar kl 24:00. Dersom du er interessert i et spesielt fagområde må dette presiseres i søknaden, da det er felles søknadsprosess for alle våre
fagområder i EY.

 

Rekrutteringsprosessen
Aktuelle kandidater vil bli invitert til førstegangsintervju på EYs kontor i Trondheim. Førstegangsintervjuet består av to delintervjuer, der vi ønsker å bli bedre kjent med deg og din motivasjon for å jobbe i EY.
De som kommer videre fra førstegangsintervjuet blir invitert til andregangsintervju i Oslo, som også vil bestå av to deler. Den første delen er et caseintervju, mens den andre delen er et intervju med partner.

 

Før du søker anbefaler vi at du går inn på våre hjemmesider og gjør deg kjent med våre kompetanseområder og
sektorer.

Vi ser frem til å motta din søknad!