Stilling hos:

Elhub

Løsningsekspert - informasjonsarkitektur

Frist: 20. mai 2018 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Kontakt: Jan Magne Strand, mobil tlf.nr. 97116114

Vil du være med på å forme fremtidens strømmarked?

Vi søker deg som ønsker å være med på en utfordrende reise inn i fremtidens strømmarked.  Elhub ønsker deg som er nysgjerrig, liker utfordring, vil bygge unik teknisk kompetanse og bli vår nye løsningsekspert.

Statnett bygger Elhub i samarbeid med markedet, systemleverandører og regulator på oppdrag fra OED. Som ny medarbeider i Elhub vil du få en unik sjanse til å bygge relasjoner og nettverk som du vil ta med deg inn i utviklingen av neste generasjoner.

Sammen med mange flinke kollegaer vil du få opplæring og kurs i alt fra det norske strømmarkedet, markedsprosesser og løsninger til forskrifter og rammeverk vi benytter i vårt daglige arbeid.

Vår forventning til deg er at du blir vår nøkkelressurs på informasjonsarkitektur, både for samhandling med markedet og internt i Elhub – som ser sammenhenger mellom den grønne endringen og hva vi kan bygge for markedet. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Elhub AS i avdeling Utvikling. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Du skal forvalte og fornye våre løsninger for sluttbrukermarkedet i Norge
 • Være sentral i videreutvikling av vår informasjonsarkitektur både for digital samhandling og internt i Elhub
 • Bidra til utvikling og dokumentasjon av Elhubs forretnings- og informasjonsarkitektur
 • Du skal bidra i problemløsning og testing – leverandørrelasjon
 • Bidra i design av nye behov, utvikling og leveranse til markedet
 • Bidra i ekspertgruppemøter

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Sterke akademiske resultater
 • God kjennskap til TOGAF eller tilsvarende metoder og rammeverk
 • Modellering med UML, ArchiMate, BPMN og erfaring med verktøy som Enteprise Architect eller tilsvarende
 • Erfaring fra utvikling av logiske og fysiske informasjonsmodeller
 • Relevant arbeidserfaring eller ønske om å lære mer om sluttbrukermarkedet, markedsprosesser og relevant teknologi
 • Kjennskap til relevante standarder for energibransjen
 • Interesse for systemarkitektur og analytiske metoder

Personlige egenskaper

 • Analytisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for energimarkedet
 • Må kunne følge gjeldende arbeidsprosesser
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsleder Jan Magne Strand, mobil tlf.nr. 97116114. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi  tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Om Statnett SF Elhub

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub har ansvaret for å utvikle IT-systemet som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt å gjennomføre strømsalg, skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon, foreta avregning, og andre prosesser som i dag tar tid i det norske kraftmarkedet. Elhub vil dermed forenkle og forbedre hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Sammen med våre kunder vil vi bidra til at Norge får ett av Europas mest effektive kraftmarked. 
For mer informasjon se www.elhub.no og www.statnett.no