Stilling hos:

Framtidsfylket

Sogn regionråd søkjer trainee innan arealplanlegging

Frist: 1. mars 2018 00:00

Type: Traineeprogram

Arbeidssted: Sogndal

Fagfelt: Trainee

Kontakt: Arnvid Hovland 992 06 457

Sogn regionråd er samarbeidsorgan for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Regionrådet skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. Sogn regionråd skal også fungere som base for definerte prosjekt og vidare ha som mål å samordna og forenkla oppgåver for eigarane.

Fleire av kommunane i Sogn regionråd søkjer i lag etter ein eller fleire trainee(ar) innan arealplanlegging

Arbeidsstad: kvar trainee vil i tilsettingsperioden ha arbeidsstaden sin hjå to av kommunane i samarbeidet, fordelt på seks månader i kvar kommune.

Om stillinga

 • Vi ser etter deg som kan ivareta nokre av desse arbeidsoppgåvene
 • Utarbeiding av reguleringsplanar
 • Deltaking i sentrums og tettstadutviklingsprosjekt
 • Oppdatere eigedomsdatabasar
 • Kvalitetsheving av temakart (oppmåling kan inngå)
 • Sakshandsaming innanfor byggesak

Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar

 • Fortrinnsvis mastergrad innan planfag
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg
 • Løysingsorientert
  • Evnar både å fokusere på detaljnivå og heilhet i løysingar

Vi kan tilby deg

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Godt arbeidsmiljø med god takhøgd
 • Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Utfordrande arbeidsoppgåver

Som Framtidsfylket Trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til 
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur


Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Ta kontakt med Arnvid Hovland i Høyanger kommune for meir informasjon om denne stillinga: arnvid.hovland@hoyanger.kommune.no / 992 06 457

 

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.