Stilling hos:

Metier

Graduate Program

Frist: 15. januar 2018 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Fagfelt: Consulting

Kontakt: Hilde Austbø HR Manager Tlf; 0047 48 11 69 89 Mail; hilde.austbo@metier.no

Du vil gjennom ansettelse med opptak i vårt Graduate Program starte din karriere i Metier med et toårig introduksjonsprogram. Her får du mulighet til å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra den motivasjonen og de egenskapene du har. Vårt Graduate Program gir deg som nyutdannet (eller har 1-2 års erfaring) mulighet for å jobbe som konsulent med noen av landets beste innen prosjektfaget. Store deler av verdiskapningen i Norge blir til gjennom prosjekter, og opp mot 35 % av arbeidsstyrken i landet jobber i prosjekt. Gjennom vår store kundeportefølje får du erfaring fra å jobbe mot ulike bransjer, fra både offentlige og private aktører.  

 

Graduate Program:

  • Rådgiver - tidlig teamdeltagelse i varierte oppdrag mot ledelsen i prosjektintensive virksomheter og som analytiker av enkeltprosjekter
  • Prosjektdeltagelse - prosjektstyring/støtte for prosjektleder i prosjekt hos kunder
  • Dokumentert prosjektkompetanse - fullføre minimum 15 studiepoeng innen prosjektfaget (plan, risiko, kost mm.) og sertifisering i den internasjonalt anerkjente prosjektmetodikken PRINCE2® (alle ansatte har fri tilgang til alle kurs og sertifiseringer som Metier Academy tilbyr)
  • Individuell utviklingsplan
  • Metier er en dynamisk og flat organisasjon som gir unike karrieremuligheter. Fra 2018 vil vi fusjonere med det tunge prosjektmiljøet OEC, som for yngre talenter vil gi tilgang på enda flere kompetansesterke kollegaer

Vi søker kandidater med følgende kvalifikasjoner:

  • MSc i teknologi eller økonomi, med gode akademiske resultater (sivilingeniør / siviløkonom)
  • Analytisk tankesett
  • Interesse for å jobbe med prosjekter
  • Sterke kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
  • Høy integritet, positiv holdning og mellommenneskelige ferdigheter

 

Om selskapet:

Metier er en spisset og ledende totalleverandør innen prosjektledelse og – styring. Vi har som forretningsidé og kjernekompetanse å forbedre våre kunders evne til å realisere strategiske mål gjennom riktige og effektive prosjekter.

Med over 30 års erfaring har vi opparbeidet unik innsikt i ulike utfordringer knyttet til prosjektledelse og -styring av prosjekter innen områder som Bygg & Anlegg, IKT/endring, Olje & Gass, Kraft, Samferdsel m.m. Dette gir våre konsulenter mulighet for å jobbe i oppdrag innen ledelse og styring av prosjekter, innføring av programstyring i store organisasjoner, innføring av prosjekt- og prosjektporteføljestyring, kvalitetssikring av prosjekter, utvikling og innføring av prosjektmetodikk, prosjektrutiner og verktøy.

I april 2015 ble Metier en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group, som tilbyr prosjektledelse og energirådgivning i store deler av verden. RPS Group har over 5.000 ansatte, og har siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land over 6 kontinenter. RPS Group eier i Norge også OEC, som har spesialisert seg på ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter, samt rådgivning innen eiendomsledelse og forvaltning, drift og vedlikehold.

Metier og OEC vil fra 2018 bli en juridisk enhet, og gjennomgår nå en integrasjonsprosess. Med økt kundeportefølje og synergi mellom tjenesteområder, vil dette føre til flere spennende oppdragsmuligheter for våre ansatte.

 

 

Vennligst send søknad med CV samt vitnemål fra videregående og høyere utdanning, eventuelt attester.