Stilling hos:

NTE

Vi søker motiverte, engasjerte og nysgjerrige studenter til Sommerprosjekt

Frist: 31. januar 2018 00:00

Type: Sommerjobb

Arbeidssted: Trondheim/Steinkjer

Fagfelt: Prosjekt

Kontakt: Hugo Alexandersen

Vil du bli med på en utfordrende, sosial og engasjerende sommer i Midt-Norges største fornybarkonsern?

I en tid hvor digitalisering, effektiv drift, utvikling og fokus på grønn strømforsyning er viktigere enn noen gang, vil bedre håndtering av enorme datamengder, automatisering, innovasjon og nye forretningsmuligheter være avgjørende for at NTE skal være et konkurransedyktig energikonsern nå og i framtiden.

NTE ønsker å dra nytte av mulighetene som finnes i disse omgivelsene, og vil derfor gjennom årets Sommerprosjekt utfordre studenter fra ulike studieretninger til å finne nye løsninger for fremtidens NTE.

NTEs sommerprosjekt består i 2018 av tre grupper som jobber med hver sin utfordring innenfor fremtidens energisystem, fordelt mellom Nett, Energiproduksjon og Innovasjon & Forretningsutvikling. Til sammen søker vi tolv nysgjerrige og dyktige studenter, fire til hvert prosjekt:

  • NTE Nett AS: Fremtidens nett og veien dit
  • NTE Energi AS: Undersøke nye muligheter innenfor automatisering av fysisk krafthandel - Les mer om prosjektet her.
  • Innovasjon & Forretningsutvikling: Nye forretningsmuligheter innen digitalisering

Gruppenes prosjekter er uavhengige, men kan gjerne dra nytte av hverandre i arbeidet. Du er velkommen til å søke på et eller flere av prosjektene.

Med felles kurs, ekskursjoner og andre sosiale samlinger vil dette bli en sommer du sent vil glemme!

Vi søker deg som er uredd, nysgjerrig, initiativrik og som tør å utfordre dagens løsninger. 

Er du i tillegg motivert og interessert i en karriere innenfor fornybar energi kan det være akkurat deg vi ønsker å ha med i teamet.

Studenter fortrinnsvis på masternivå (fullført minimum 2. klasse), gjerne innenfor fagene energi & miljø, systemdesign, industriell design, IKT, indøk, økonomi, entreprenørskap, samfunn og innovasjon oppfordres spesielt til å søke. Studenter med annen studiebakgrunn og med interesse for vår bransje er også velkommen til å søke!

Som deltaker i NTEs sommerjobbprosjekt kan du forvente praktisk læring i et tverrfaglig team, dagsaktuelle og fremtidsrettede utfordringer, innsikt i energibransjen og en fot innenfor et av Norges største fornybarkonsern. Du får også faglig støtte underveis og dedikert prosjektmentor. Ved prosjektperiodens slutt skal gruppene presentere sitt sluttresultat for konsernledelsen og medarbeidere, og dette vil dermed være en viktig premissgivende faktor for videre utvikling av NTE. Samarbeid om praksis- eller masteroppgaver utover prosjektperioden kan også være mulig.

Vi legger opp til sosiale samlinger og ekskursjoner, opplæring og kurs, samt deltagelse på NTEs sommerfest og Steinkjerfestivalen 2018. 

NTE har hovedkontor i Steinkjer og kontorlokaler i Trondheim. Gruppene må påregne noe reising i løpet av sommerprosjektet.

Har du lyst på en litt annerledes sommerjobb?

Søk da vel!