Stilling hos:

EY

Åpen søknad - Nyutdannede høst 2021

Frist: 1. mai 2021 23:59

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Norge

Kontakt: Matilde Carlsen på tlf. 41668305 og Agnete Olavsen på tlf. 934 09 668. Kan også kontaktes ved: rekruttering@no.ey.com

Denne annonsen gjelder for samtlige forretningsområder og kontorer i EY Norge. Du velger ønsket forretningsområde/kontor ved å svare på spørsmålene i søknadsportalen.

 

____

 

Motiveres du av komplekse utfordringer og muligheten til å sette preg på utviklingen av dagens samfunn? Ønsker du å videreutvikle din faglige og personlige kompetanse i et kunnskapsrikt og motiverende miljø? Da er EY det rette valget for din karrierestart!

 

Som et av verdens ledende kompetansehus og med prosjekter, kunder og kollegaer i alle bransjer, både lokalt og globalt, kan vi tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Vi er opptatte av å hjelpe deg å forme din karriere og tilbyr alle våre ansatte en rekke kurs, både innad og på tvers av forretningsområder. Vår organisasjonskultur er tuftet på en teamtankegang, bygget opp av åpenhet, ærlighet og engasjement. 

 

 

Er du vår nye kollega? 

 

Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser og mangfoldige team gjør oss sterkere. Vi ser derfor etter nysgjerrige og engasjerte kollegaer som kjenner seg igjen i en eller flere av beskrivelsene under:

 

• Du har sterke kommunikasjonsevner

• Du er en lagspiller

• Du er tilpasningsdyktig

• Du har sterke analytiske evner og akademiske resultater

 

Muligheter for deg som nyutdannet

 

Vi søker medarbeidere til alle våre kontorer i Norge. Hvilke forretningsområder som er representert ved de ulike kontorene våre finner du informasjon om under. Hvis du tror du vil trives i EY og har egenskapene vi ser etter, så har vi følgende muligheter for nyutdannede med oppstart høst 2021:

 

 

Assurance 

Audit | Alle kontorer 

 

Audit er EYs revisjonsavdeling og vårt største kompetanseområde med over 900 ansatte i Norge. Revisjonsbransjen opplever spennende endringer, og et viktig satsningsområde for oss er utvikling av fremtidens revisjon. Gjennom revisjons – og andre attestasjonstjenester kvalitetssikrer vi den økonomiske informasjonen som virksomheter gir til interessentene sine, og vi bidrar aktivt til å bygge tillit til kapitalmarkedene. 

 

Som revisjonsmedarbeider i EY vil dine arbeidsoppgaver omfatte planlegging, prosjektoppfølging, risikoidentifisering og styring, samt utførelse av revisjonsoppdrag. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy. 

 

 

Data Analytics Rotation Program | Oslo

 

I vårt nyopprettede rotasjonsprogram innenfor Audit vil du få mulighet til å starte din karriere i en miks av dataanalyse og revisjon. Du kommer til å arbeide ditt første år i vårt Data Analytics-team, og får opplæring og praktisk erfaring innen både Data Analytics og Audit. Etter ditt første år vil du rotere inn i Audit med fokus på vår digitale revisjon.


 

Financial Accounting Advisory Services (FAAS) | Oslo - Trondheim - Bergen - Stavanger

 

I Assurance har vi også en egen rådgivningsenhet for revisjonsnære tjenester. FAAS bistår dagens og fremtidens økonomiledelse med problemstillinger innen blant annet utvikling av regnskap og finansiell rapportering, bærekraftsrapportering, internkontroll og teknologivalg. 

 

Som konsulent i FAAS vil du inngå i ulike leveranseteam som blant annet jobber med evaluering, design og effektivisering av finansiell rapportering, intern kontroll, anvendelse av analyse- og visualiseringsverktøy, samt valg av regnskapsspråk og implementering av nye regnskapsstandarder. Er du engasjert og nysgjerrig på fremtidens økonomifunksjon, samt utviklingen innen regnskaps- og økonomiområdet, kan FAAS være stedet for deg.

 

 

Consulting

Rådgivning | Oslo - Trondheim - Bergen - Stavanger

 

I en kompleks verden ser organisasjoner etter nye måter å innovere. Consulting søker kontinuerlig bedre arbeidsformer når vi samarbeider med klienter for å hjelpe dem med å løse sine problemer og utnytte mulighetene for å vokse, optimalisere og beskytte sine virksomheter i tøffe omgivelser. Vår samarbeidsmetode, kombinert med vår globale tilkobling og forståelse av industriproblemer, gjør at vi stiller bedre spørsmål, utformer bedre svar og realiserer langvarige resultater. 

 

Om du ønsker å starte din karriere i Consulting, vil du starte din karriere i ett av våre kompetanseområder:

 

• Cyber: Bidrar til å bygge digital tillit i et marked som gjennomgår en teknologisk transformasjon, noe som innebærer utfordringer knyttet til både teknologiske, lovmessige og regulatoriske utfordringer.

• Data & Analytics: Jobber med både praktisk design og implementering av dataplattformer, samt maskinlæring og visualiseringsløsninger.

• Financial Services Organization: Hjelper våre kunder innen bank, finans og forsikring med operasjonelle og strategiske problemstillinger.

• Technology: Jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Technology bistår bedrifter i å se hele forretningsbildet, der teknologi er et nøkkelelement.

 Supply Chain & Operations: Hjelper kunder med å levere deres produkter og tjenester mer ressurseffektivt og til å skape en høyere kundeverdi enn deres konkurrenter.

 People Advisory Services: Hjelper kunder med å oppnå et konkurransefortrinn ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi.

 Strategy: Bidrar til å forme og sette strategisk viktige temaer på agendaen for så å implementere disse.

• Seren: Jobber med brukerorientert design, innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling i tett samspill med våre kunder.

• Finance & Performance Management: Jobber med finansielle utfordringer i virksomheter, og ser på hvordan de kan øke verdiskapning.

• Risk: Bistår på en rekke ulike områder som kvalitetssikring, usikkerhetsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse, internrevisjon, modenhetsvurdering, utarbeidelse og evaluering av risikostrategier, samt assisterer kundene i store transformasjoner.

 

 

Strategy and Transactions (SaT)

Transaksjonsrådgivning | Oslo - Bergen – Stavanger

 

SaT bistår med rådgivning og innsikt som hjelper kundene med å fatte riktige transaksjonsbeslutninger. Som transaksjonsrådgiver i EY får du jobbe med viktige, store, inspirerende og meningsfulle prosjekter, samt få tilgang på sentrale nøkkelpersoner i både norsk og internasjonalt næringsliv. SaT leverer på tvers av landegrenser og sektorer og dekker de fleste aspekter ved sammenslåinger og oppkjøp (M&A), salg, børsnoteringer (IPOs), restruktureringer mm. Du vil bli en del av vårt globale nettverk av rådgivere innen et internasjonalt tjenesteområde og vil derfor få muligheten til å bygge et bredt nettverk som strekker seg utover landegrensene. Med vår nordiske organisering kan vi by på et av de største transaksjonsmiljøene i Norden.

 

Praktisk informasjon

 

Vi mottar alle søknader via vårt elektroniske søknadssystem. Når du søker jobb hos oss vil vi via vårt rekrutteringssystem be deg svare på noen korte spørsmål vedrørende hvilke muligheter i EY du søker. Om du skulle ønske det, har du her anledning til å legge inn et andrevalg av kontor og forretningsområde.

 

I tillegg ber vi deg være oppmerksom på følgende: 

 

• Alle filer skal være i PDF format. 

• Søknaden din skal inkludere CV, karakterer fra videregående skole og høgskole/universitet som PDF. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

• Tar du din utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon ønsker vi at du legger ved karakterer hentet fra Vitnemålsportalen.

• Det er ikke nødvendig å laste opp attester.

• Vi setter stor pris på at du legger ved en forklaring på karaktersystemet, dersom du er/har vært på utveksling eller tar hele graden din ved et utenlandsk universitet.

 

 

Skulle du ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via rekruttering@no.ey.com. Du kan også kontakte Matilde Carlsen på tlf. 41668305 og Agnete Olavsen på tlf. 934 09 668. 

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

 

Join us in building a better working world!