Stilling hos: Alv

Alv

Søk som nyutdannet i Alv

Frist: 28. februar 2021 23:59

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Oslo

Fagfelt: Konsulent

Kontakt: Kristin Bjerke, Tlf.: 92436262, kristin.bjerke@alv.no

Hva er viktig for deg som nyutdannet? Det er nå du skal sette teorien du har lært i studiene ut i
praksis. Vi mener den beste måten å gjøre det på er å bli kastet ut i et kundeprosjekt sammen med konsulenter fra Alv. Gjennom dette vil du prøve og feile, og du vil kjenne på en mestringsfølelse
utenom det vanlige.

Vårt første år med nyutdannede
Siden oppstarten av Alv i 2019 har vi hatt fullt fokus på å bygge kompetanseområder innenfor .net, java og frontendutvikling. Vi har vokst fra 0 til 25 medarbeider, og vi har nettopp flyttet inn i helt nye lokaler på 500 kvadrat midt i Oslo sentrum. Til høsten kjører vi i gang vårt aller første opplegg for nyutdannede. Det vil si at du har muligheten til å være med å sette ditt preg på hvordan vi skal skape det mest attraktive opplegget for nyutdannede i Norge.

Attraktivt for deg, oss og kunden
For oss er du ikke bare en del av et standardisert graduate program. For oss er du fullverdig Alv- ansatt fra første dagen du signerer. Du får egen nøkkel til kontorene i Oslo, tilgang til alle interne kanaler og du får delta på alle arrangementene våre. Det betyr imidlertid ikke at du skal stå på egne ben. Rundt deg har du et nettverk av mye kompetanse som ønsker å utvikle nettopp deg!
Som nyutdannet sitter du ofte og tenker; «Hva er det jeg egentlig har lært?». Sammen ser vi på hva som interesserer deg, og setter opp et løp sammen som gjør at du tilegner deg de viktigste
sertifiseringene og får erfaring med relevante teknologier. Vi er overbevist om at det ikke finnes en bedre løsning enn å gjøre dette i kombinasjon med et reelt kundeprosjekt der du får hands-on erfaring. På denne måten vil du som nyutdannet oppleve en bratt læringskurve og du vil tidlig være med på å levere verdi for kunden.

Hos oss utvikler du deg raskere
I en bransje som utvikler seg så raskt som IT-bransjen, er det essensielt at du som konsulent er i
forkant av den teknologiske utviklingen. Dette oppnår du først og fremst ved å ta aktiv del i egen
utvikling, men også i relasjon med andre. Ingen selskaper sitter på så mye kompetanse som et
konsulentselskap. Denne kompetansen deles best gjennom ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.


For å kunne være ærlige med hverandre, må man være godt kjent. Derfor satser vi tungt på sosiale og faglige aktiviteter, og bakgrunnen for at vi har investert i 500 kvadratmeter kontorer, midt i Oslo sentrum, utformet som en leilighet. Nettopp for å kunne møtes, senke skuldrene, samhandle med hverandre, og gjennom dette utvikle seg selv og hverandre.


Alv er produktet av alle konsulentene som jobber i selskapet. Dyktige konsulenter gjør Alv til et bra
produkt. Sett ditt preg på Alv – bli en del av selskapets første program for nyutdannede.