Stilling hos:

Stangeland Maskin AS

Er du nyutdannet og ambisiøs? Vi søker trainee

Frist: 1. mars 2021 23:59

Type: Sommerprosjekt

Arbeidssted: Sola

Fagfelt: Bygg og anlegg

Kontakt: Mette Idland // meid@tsmaskin.no

Trainee programmet vårt har oppstart i august 2021 og strekker seg over 24 mnd. Programmet er delt inn i 4 perioder med hospitering i ulike avdelinger og roller. På denne måten får du en solid kjennskap til organisasjonen, verdikjede, forretningsområder, aktiviteter og leveranser som igjen vil gi nyttige innspill om hvilke roller som kan være aktuelle for deg i din videre arbeidskarriere.

Gjennom programmet får du tett oppfølging av dyktige ledere, og deltar i mange ulike faser av et prosjekt, administrativt og ute i felt.. Fra prosjektutvikling, kalkulasjon og anbud, til prosjektplanlegging, gjennomføring og avslutning. Du vil få tildelt en mentor som vil være en god sparringspartner gjennom hele perioden. Som trainee har du mye ansvar for egen utvikling så det er viktig at du trives med å utfordre deg selv og andre, samt er selvstendig og initiativrik

Målet med trainee programmet er at du skal få lære av de beste og etter endt løp, trer inn i en stilling der du vil få utnytte og bygge videre på erfaringene du har opparbeidet deg. For Stangeland Maskin er målet å få frem en nøkkelperson som blir med og preger vår fremtid.

 

Som trainee i Stangeland Maskin AS vil du blant annet:

 • Delta i prosjektutvikling, kalkulasjon og utarbeidelse av anbud og tilbud.

 • Assisstere prosjektleder med arbeidsoppgaver relatert til kontrakt, planlegging og prosjektoppfølging.

 • Jobbe ute i anlegg med operativ planlegging og drift av prosjekter i sammen med driftsleder.

 • Arbeide med oppgaver relatert til prosjektering, oppmåling, maskinstyring, masseberegning, droner og visualisering.

 

Vi ser etter deg som:

Er nyutdannet Sivilingeniør/mastergrad innen et eller flere av områdene:

 • Bygg og anlegg - anleggsteknikk

 • VA

 • Veg

 • Transport

 • Geomatikk

 • Prosjektledelse

 • Industriell økonomi

Har et ønske om å opparbeide deg kunnskap om anleggsdrift og prosjektutvikling.

Kan identifisere deg med vår visjon og verdier som er: arbeidsglede, ryddig, forberedt og effektiv.

Er nysgjerrig og lærelysten og ønsker å bygge kompetanse for fremtiden.

Er selvstendig, resultatorientert, tar initiativ og tør å utfordre.

Er flink til å bygge relasjoner og arbeider godt sammen med forskjellige typer mennesker.