Stilling hos: EY

EY

Summer Internship 2021 | Technology Consulting

Frist: 1. oktober 2020 23:59

Type: Sommerjobb

Arbeidssted: Norge

Fagfelt: Technology Consulting

Kontakt: Agnete Olavsen -- telefon 93409668 -- mail: rekruttering@no.ey.com.

EY tilbyr flere forskjellige summer internship til motiverte og interesserte studenter. Under får du en beskrivelse av de forskjellige programmene innenfor Technology Consulting. I selve søknaden får du mulighet til å søke på et eller flere Technology Internship ved å velge din ønskede prioritering.

 

Cyber Security 

 

Dette er internshipet for deg som brenner for Cyber security og ønsker å være med å løse viktige og komplekse utfordringer innen fagfeltet. EY er en ledende global aktør innen informasjonssikkerhets- og cyberrådgivning. Vi hjelper våre kunder med å håndtere utfordringer og risiko knyttet til informasjonssikkerhet i deres organisasjon på et strategisk, operasjonelt og teknisk nivå. 

 

Gjennom EY Cyber Security Internship vil du få en unik mulighet til å bli kjent med EY fra innsiden, og samtidig bli en del av et sterkt fagmiljø. 

 

Prosjektene vil typisk omhandle: 

 • Gjennomføring av risiko- og arkitekturvurderinger av systemer og prosesser 

 • Prosesser og rutiner innen personvern og informasjonssikkerhet

 • Penetrasjonstesting av infrastruktur, webapplikasjoner, IoT miljøer og liknende 

 • Sikkerhetsbevissthet - opplæringsprogram og phising-simulering

 

Data & Analytics  

 

Et internship i Data & Analytics er for deg som er interessert i å utnytte data og innsikt til å løse komplekse utfordringer ved hjelp av nyskapende teknologi. Vi jobber både hands-on med områder som dataanalyse, maskinlæring, data engineering og datavisualisering, og som rådgivere for å hjelpe selskaper med å hente ut reell og varig forretningsverdi av data gjennom arkitektur og metode. 

 

Internshipet i Data & Analytics gir deg en gylden mulighet til å lære mer om konsulenttilværelsen og hvordan vi bistår våre kunder i analyseprosjekter. Du vil jobbe på et konkret kundeprosjekt i team med andre interns, ledet av EY-konsulenter. Vi ser etter deg som er nysgjerrig, glad i intrikate problemstillinger, og som liker å lære. 

 

Eksempler på tidligere internship-prosjekter i Data & Analtytics er: 

 • Utvikle verktøy for å forbedre styring og utnyttelsesgrad av togvogner

 • Analyse av studentdata med utvikling av prediksjonsmodell for norsk høyskole

 • Optimalisering av parkeringsplasser for grønne biler i Oslo 

 • Bruk av avanserte visualiseringsverktøy for å finne mønstre i kundeavgang for forsikringsselskap 

 • Utvikling av sanntidsdashboard for punktlighetsovervåkning på T-banen  

 

Technology Transformation

 

Et internship i Technology passer for deg som motiveres av komplekse problemstillinger i grensesnittet mellom teknologi og forretning. Våre prosjekter dekker et bredt spekter av fagområder fra alt som står på IT-sjefens agenda som IT-strategier og IT-outsourcing, til teknisk prosjektledelse, digital helse og utnyttelse av nyere teknologi og intelligent automatisering. Som intern i Technology får du arbeide med reelle kundeprosjekter som vil gi deg et innblikk i vår hverdag. Du blir en del av et prosjektteam fra første stund, og sammen vil teamet få ansvar for å drive prosjektet mot en konkret kundeleveranse som presenteres på slutten av internshipet.  

 

Eksempler på tidligere internship-prosjekter i Technology Transformation er: 

 • Etablering av eksterne og interne nettsider, samt utforming av en digital identitet for kunden 

 • Utvikling av prototype av digital løsning for forbedret dialog mellom brukere/publikum og kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 • Forbedring av IT-ledelsens styringsgrunnlag gjennom utarbeidelse av modell og verktøy for analyse av IT-kostnader

 • Etablering av prosjekt/porteføljeverktøy i Teams, ved hjelp av PowerPlatform og Project for the Web

 • Konseptbeskrivelse av app for kunder, som inkluderte mobil-, integrasjons- og informasjonsarkitektur, samt UX-design

 

Interessert? 

 

Vår søknadsprosess består av to deler og vi mottar alle søknader via vårt elektroniske søknadssystem. I første del av prosessen vil vi be deg svare på noen korte spørsmål om din utdannelse og ønsket internship. Første del må være fullført innen torsdag 1.oktober kl. 12.00. 

 

I etterkant av å ha fullført første del vil du få tilsendt en epost med en link til evnetester, og spørsmål som vi ønsker at du besvarer så snart som mulig. Du velger selv om du ønsker å svare på norsk eller engelsk. Frist for denne delen av prosessen er torsdag 1. oktober kl. 23.59. Dersom du ikke mottar en epost med link til testene er det viktig at du tar kontakt med vårt rekrutteringsteam så snart som mulig.  

 

I tillegg ber vi deg være oppmerksom på følgende:  

 • Søknaden skal inkludere CV, karakterer fra videregående skole og karakterer fra høgskole/universitet som PDF.  

 • Karakterer fra Vitnemålsportalen legges ved som PDF. 

 • Dersom du ikke har fått karakterutskrift ved tidspunkt for søknadsfrist, er det tilstrekkelig med et skjermbilde av karakterene. 

 • Vi setter stor pris på at du legger ved en forklaring på karaktersystemet, dersom du er på utveksling eller tar hele graden din ved et utenlandsk universitet. 

 • Det er ikke nødvendig å laste opp attester. 

 • Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.