Stilling hos: Posten Norge AS

Posten Norge AS

Konserntrainee i Posten og Bring 2021

Frist: 20. oktober 2020 00:00

Type: Traineeprogram

Arbeidssted: Oslo / Stockholm

Fagfelt: IT, økonomi, logistikk, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, marked

Kontakt: Dorthe Underwood Seniorrådgiver (+47) 93094448 ---- Henning Kurås Seniorrådgiver (+47) 97 50 54 53

Er du nyutdannet og har ambisjoner og gjennomføringsevne? Våger du å tenke nytt og utfordre? Da kan du være den vi søker.

 

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring, og vår visjon er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Endringer skjer stadig raskere og vi jobber med innovasjon i flere tidshorisonter. Vi skal løse konkrete utfordringer i dag, og samtidig løfte blikket og se fremover.

 

Som trainee hos oss blir du tatt opp i et toårig program med fast ansettelse fra første dag. I løpet av traineeperioden vil du gå inn i tre ulike stillinger, helt etter eget ønske. Dette gir deg bred kompetanse og et stort nettverk i konsernet. Du vil også få lederutvikling gjennom faglige samlinger samt en praksisperiode med mulighet for personalansvar. Etter at du er ferdig som trainee står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet.

 

Kandidatene vi ser etter har:

  • Mastergrad og eventuelt inntil 3 års arbeidslivserfaring

  • Ulik utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn

  • Mot til å utfordre, tenke nytt og se løsninger

 

Områder av spesiell interesse er IT, økonomi, logistikk, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

 

Traineeprogrammet er konsernovergripende og dine kollegaer kommer fra hele Norden. Når du søker får du velge om du vil ha base i Norge (Oslo) eller Sverige (Stockholm). Alle traineer har sin første hospitering (seks måneder) i Oslo. 

 

Les mer om traineeprogrammet på https://www.postennorge.no/trainee.

 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med traineekoordinator, Dorthe Underwood på mobil +47 930 944 48.

 

Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.

 

Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 20.10.2020, med oppstart 01.09.2021. Vi ser frem til å høre fra deg!