Stilling hos:

Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Konseptutviklingsprosjekt for SSN: Hvordan optimalisere studentenes boligopplevelse?

Frist: 25. mai 2020 00:00

Type: Deltidsjobb

Arbeidssted: Vestfold

Kontakt: siv@theinnovationeffect.com, +47 957 05 968

Oppstart: August 2020
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4

Prosjektet for SSN gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
 
Om prosjektet: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) tilbyr en rekke tjenester til studentene tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN), med mål om å bidra til at studentene får en god opplevelse gjennom studietiden. Blant tjenestene er tilbud om studentboliger. SSN tilbyr ca. 2600 studentboliger fordelt på åtte campus. Nå ønsker SSN å gjøre en satsning for å styrke studentenes boligopplevelse i beboertiden, både for å gjøre studentboligene mer attraktive for studentene og for å øke beleggsprosenten i boligene. Dette med utgangspunkt i studentboligene tilknyttet campus Vestfold og campus Porsgrunn.

SSN ønsker bistand fra et tverrfaglig studentteam, som vil ta utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan optimalisere boligopplevelsen for studentene tilknyttet SSNs studentboliger? Prosjektet vil innledes med kartlegging av målgruppens behov og ønsker. Viktige faktorer kan f.eks. være psykososial trivsel, kultur og kommunikasjon mellom beboere, ordninger av mer praktisk/ funksjonell art som vaskelister og renhold, og ikke minst selve utformingen av og innholdet i boligene – også for fremtidige boliger. På bakgrunn av innsikten skal det utvikles ett eller flere konseptforslag, både skriftlig og visuelt, for å styrke studentenes boligopplevelse og øke beleggsprosent. Endelig leveranse skal inkludere strategiske anbefalinger for SSNs videre arbeid.
Studentteamet har også ansvar for prosjektplanlegging, presentasjon av løpende arbeid i møter med SSN, samt fremlegg av endelige resultater og overlevering av rapport avslutningsvis.


Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

  • Psykologi / Metode og analyse

  • Forretningsutvikling / Strategi / Innovasjon

  • Interiørdesign / Interiørarkitektur

  • Markedsføring / Visuell kommunikasjon

  • Interaksjonsdesign

 
Søknadsfrist: 25. mai. Ikke vent med å søke – vi rekrutterer fortløpende!