Stilling hos: EY

EY

Vil du være med på å bidra til grønn omstilling av Norge?

Frist: 14. april 2020 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Norge

Fagfelt: Nyutdannede naturvitere / Konsulent

Kontakt: Hanne Thornam (Head of Sustainability Services) eller Dan Jakob Wangen (Manager i CCaSS) en melding via LinkedIn.

EY sitt team for Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) bistår virksomheter med å forstå, håndtere og rapportere om forretningskritiske miljø- og samfunnsutfordringer. Vi er det største bærekraftsteamet i Norge og er en del av et Nordisk team på 30 medarbeidere og et globalt nettverk med over 700 eksperter. Climate Change and Sustainability Services har klare vekstambisjoner og søker nå flere motiverte medarbeidere inn i to ulike stillingskategorier:

 

 1. Nyutdannede naturvitere med en sterk interesse for bærekraft i næringslivet

 2. Konsulenter med 1-3 års erfaring innen grønn finans og/eller sirkulærøkonomi

 

 

Muligheten

 

Tjenesteområdet knyttet til klimaendringer og bærekraft er i vekstfase. I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer vil du få muligheten til å bruke dine erfaringer, ditt nettverk og din fagkompetanse til å bygge opp og utvikle våre tjenester. Du vil få spennende utfordringer i et sterkt faglig miljø som har ambisjon om å ligge i forkant av utviklingen. Sammen med resten av EY jobber vi mot å bygge en bedre fungerende verden.

 

Climate Change and Sustainability Services’s tjenestespekter i Norge inkluderer:

 

 • Strategi og virksomhetsstyring inkludert; identifikasjon av strategisk relevante samfunns- og miljøutfordringer, integrering av hensyn til miljø- og samfunnsfaktorer i overgripende strategi, integrering av hensyn til miljø- og samfunnspåvirkning i virksomhetsstyring etablering av KPIer, mål og tiltak

 • Ekstern rapportering og måling inkludert; utforming av bærekraftrapportering og integrert rapportering, klimafotavtrykk, livsyklusanalyser og «total value»

 • Verifikasjon av klimagassrapportering iht. EU ETS

 • Verifikasjon av bærekraftrapportering inkludert; Sikre at informasjon i kundenes bærekraftrapport er riktig og tilfredsstiller valgte rapporteringskrav

 • Forbedringsarbeid inkludert: Miljøsystemer, optimalisering av ressursbruk, ansvarlig leverandørkjede

 • Bærekraftig investeringspraksis inkludert; retningslinjer og verktøy for integrering av hensyn til ESG (Environmental, Social and Governance) aspekter i investeringsbeslutninger

 • Transaksjonstjenester: Due dilligence knyttet til miljø, og samfunnsfaktorer i oppkjøp, ESG exit readiness

 

 

Viktige arbeidsoppgaver vil være

 

Som konsulent i CCaSS vil du jobbe med kunder fra alle bransjer og på tvers av tjenestespekteret nevnt over. Dette inkludere arbeid innen strategi, virksomhetsstyring og rapportering knyttet til bærekraft, måling og optimalisering av ressursbruk og bærekraftige investeringer, samt bidra i gjennomføringen av salgs- og markedsaktiviteter. Videre vil arbeidsoppgavene dine tilpasses din utdanning og erfaring.

 

 

Rollespesifikk informasjon

 

Nyutdannede naturvitere

 

Er du nyutdannet vil dine hovedarbeidsoppgaver være tilknyttet gjennomføringen av klimagassverifikasjon (iht. EU ETS og GHG protokollen) og rådgivning tilknyttet bærekraftsrapportering for Norges største utslippskilder. For å gjøre dette vil arbeidshverdagen din til tider bestå av site-visit til både landbasert industri og offshore installasjoner. Gjennom dette arbeidet vil du ha muligheten til å påvirke en stor andel av Norges klimagassutslipp. Arbeidet krever en god forståelse av industrielle prosesser, statistikk og naturvitenskapelig temaer som for eksempel termodynamikk. Vi forventer ikke at du skal kunne alt, men det er viktig at du har en god naturvitenskapelig forståelse som gir deg forutsetningene til å kunne løse tekniske problemstillinger innen fagområdet.

 

 

Konsulenter med arbeidserfaring

 

Som konsulent/senior konsulent i CCaSS vil ditt fokusområde være prosjekter med tema grønn finans og/eller sirkulærøkonomi. Du vil ha fokus på å levere prosjekter av høyeste kvalitet, bygge gode kunderelasjoner og bidra til å skape en solid prosjektportefølje. Videre vil du være med å videreutvikle et av Norges ledende miljøer innen bærekraft og samfunnsansvar, og bidra inn i et nytt satsningsområde. Bærekraftsområdet er i konstant utvikling og vi trenger å bli mer spisset i vår kunnskap og forståelse. Du vil være med å videreutvikle vår tilnærming på et område du brenner for.

 

 

Egenskaper for å lykke i rollen:

 

Vi ser for oss at du:

 

 • Er effektiv og resultatorientert med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

 • Du har meget gode analytiske egenskaper og en strukturert tilnærming til problemløsning

 • Har evnen til å bygge nettverk og relasjoner

 • Har stor interesse for bærekraft, grønn finans og/eller sirkulærøkonomi

 • Er oppdatert på næringslivet og næringslivets rolle i grønn omstilling

 

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

 

 • Høyere utdannelse med svært gode akademiske resultater

  • For nyutdannede kandidater ønskes det at du har naturvitenskapelig grad

  • For kandidater med arbeidserfaring vil det være en fordel med utdanning og erfaring relatert klima og bærekraft, og spesifikt grønn finans og sirkulærøkonomi

 • God forståelse og interesse for å lære mer om bærekraftsanalyser, miljøledelse og klimaregnskap, energi, finans, samfunnsøkonomi, risiko- og virksomhetsstyring, samfunnsansvar i verdikjeden

 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk, samt generelt gode kommunikative egenskaper

 • Kunnskap eller erfaring fra olje og gass industrien, samt HMS og klimagassregnskap vil være en fordel, men ikke et krav for å søke

 

 

Hva vi tilbyr

 

Som medarbeider i EY får du jobbe med inspirerende og meningsfulle prosjekter med stor innflytelse over din egen arbeidshverdag. Du vil bli en del av vårt globale nettverk av spesialister innen et internasjonalt tjenesteområde. Fra første dag vil du få utfordrende og stimulerende oppgaver på tvers av kunder og bransjer. Vi legger til rette for god opplæring, personlig utvikling og tilbakemelding, samt årlig kursing for å sikre kompetanseutvikling. Videre vil du være en del av et tverrfaglig miljø som vektlegger høy kvalitet og kunnskapsdeling. Sist, men ikke minst tilbyr vi gode betingelser, i et stimulerende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.

 

 

Interessert?

 

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over vil vi gjerne høre fra deg. For at vi skal kunne vurdere din søknad ber vi deg om å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra vgs og høyere utdanning.

 

Har du spørsmål til stillingen, er du velkommen til å sende Hanne Thornam (Head of Sustainability Services) eller Dan Jakob Wangen (Manager i CCaSS) en melding via LinkedIn.

 

Søknadsfrist 14.april 2020.  Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Realiser ditt potensial. Søk nå!

 

 

Om EY

 

EY er en ledende aktør innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift, forretningsjus og transaksjonstjenester. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer, og vårt omfattende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere. Vi verdsetter derfor ideer fra alle kollegaer – fra intern til partner. Slik kan vi levere bedre tjenester til kundene våre og sette preg på samfunnet. Selv om vi jobber i team, så er individuell utvikling kjernen i vår kultur. Fra global mobilitet til innovativ opplæring – vi tilbyr muligheter for at du skal forbedre din faglige og personlige kompetanse i et motiverende miljø.