Stilling hos: Sporveien

Sporveien

Traineeprogram

Frist: 31. mars 2020 00:00

Type: Traineeprogram

Arbeidssted: Norge

Fagfelt: Prosjektleder, analytiker, planlegger, forretningsutvikler, kontrollingeniør og andre roller innenfo

Kontakt: helen.haland@sporveien.com -- trine.bjonum@sporveien.com

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har i overkant av 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret  ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.

 

Traineer søkes til Sporveien 2020-2022

 

Sporveien står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vi er kontinuerlig på jakt etter flere skarpe hoder som kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Traineeprogrammet gir nyutdannede en unik mulighet til å være med å forme litt av fremtiden - i et bærekraftig og samfunnsnyttig konsern.

 

Å bli trainee i Sporveien gir deg ansvar, tillit og en unik mulighet til å bruke din kompetanse. Du får spennende oppgaver, bredde på prosjekter, rask utvikling og stort nettverk. Vi søker sultne traineer som vi kan lære av, som vil lære av oss, som vil lære sammen med oss! Er du klar for en kickstart på karrieren?

 

Traineeprogrammet har to års varighet med fire utplasseringer i både linjeenhetene og staber. Du får en egen mentor i Konsernledelsen som er tett på din utvikling, egen utviklingsplan, ulike kurs og samlinger for å sikre din faglige og personlige utvikling. Les mer om utplasseringer og innholdet i traineeprogrammet på Sporveiens nettside under «Jobb i Sporveien», (https://sporveien.com/inter/karriere/traineeprogram?p_document_id=3875534).

 

Oppgaver:

 

 • Deltagelse i ett til to utviklings- eller analyseprosjekter pr. utplassering. Vanskelighetsgrad øker utover i programmet i tråd med din utvikling

 • Varierte oppgaver, inkludert noen faste driftsoppgaver på avdelingen for å forstå driften

 • Deltakelse i ledergruppemøter og avdelingsmøter for å forstå avdelingens øvrige drifts- og fokusområder

 • Ekstern eksponering gjennom f.eks. møter/dialog med eksterne partnere og leverandører

 • Bidra med rapporter, innspill og evalueringer for å skape best practise på tvers

 

Kvalifikasjoner:

 

 

 • Nyutdannede innen fagområdene økonomi og ledelse, datateknologi, logistikk, ingeniør/sivilingeniør eller industriell økonomi. Kandidater med 1-2 års erfaring og nevnte utdannelser, vil også bli vurdert

 • Påkrevd med deltids- eller sommerjobb gjentatte perioder med referanser

 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og god på engelsk

 • Fordel med erfaring fra aktiviteter på studiested eller annet frivillig engasjement

 

Egenskaper:

 

 • Initiativrik

 • Ambisiøs, med interesse for å lære og ta eierskap for tildelte oppgaver

 • Analytiske evner

 • Opptatt av fremdrift og struktur

 • Sosialt anlagt, kan bygge relasjoner og setter pris på samarbeid med andre

 • Vant til å bidra og tilpasse deg grupper du studerer eller jobber i

 

Sporveien tilbyr:

 

 • Spennende oppgaver på tvers i stort konsern

 • Fast ansettelse fra dag en, med garanti om spennende stilling etter endt traineeprogram

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

 • Personlig og faglig utvikling

 • Egen mentor

 • Mulighet for å bygge stort nettverk

 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus i.h.h.t til gjeldende retningslinjer

 

Søknad sendes ved å lete opp stillingsannonse under ledige stillinger på vår nettside, her. Der må du legge ved CV, søknadsbrev og vitnemål, samt kort registrere din utdannelse og erfaring.

 

Vi velger ut relevante kandidater som inviteres til «assessmentdag» med presentasjon av Sporveien, bidrag fra konsernledelsen, gruppeøvelser og speedintervju. Assessmentdag holdes 29. og 30. april i Oslo sentrum, og du skal bare møte på en av dagene. Etter assessment vil halvparten inviteres til dybdeintervju.

 

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.