Stilling hos:

Atea AS

Studenter søkes til Ateas sommerprosjekt 2020

Frist: 19. februar 2020 00:00

Type: Sommerjobb

Arbeidssted: Trondheim

Kontakt: Kjersti Rutlin 41173593 kjersti.rutlin@atea.no

Atea er en av Norges største teknologibedrifter med 1650 ansatte fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. På Trondheimskontoret er vi 200 ansatte som jobber på tvers av ulike fagfelt. Sammen jobber vi alle for en bedre fremtid der vi bygger Norge ved å levere teknologi av og for
mennesker. Vi jobber blant annet med smarte byer, velferdsteknologi, utdanningsteknologi, analyse, havbruk og kraft. 

Etter flere vellykkede sommerprosjekter søker vi i Atea Trondheim fem nye engasjerte, nysgjerrige og løsningsorienterte studenter til å hjelpe oss med årets problemstilling! 

Sommerprosjektet 2020
I år vil sommerprosjektet omhandle kartlegging av en kommunes digitale modenhet og behov for
virksomhetsstyring. Dere vil jobbe sammen i et tverrfaglig team for en kommune i Trøndelag. Med
utgangspunktet i en modenhetsanalyse skal teamet identifisere ulike typer datakilder som kan sammenkobles og nyttiggjøres for organisasjonen. Hensikten er å definere det ultimate styringssystemet for kommunen. Dere vil jobbe tett sammen med ansatte hos Atea og representanter fra kommunen.


Årets prosjekt tar fatt i en svært aktuell problemstilling som vi ser hos de fleste større bedrifter,
både i Norge og internasjonalt. Dere vil i løpet av denne perioden bli godt kjent med Atea, våre satsningsområder og hvordan vi jobber i IT- og teknologibransjen.
 

Vi søker deg som:
• Er nysgjerrig
• Er løsningsorientert
• Er interessert i fremtidens teknologi- og systemløsninger
• Vil være med på å utfordre dagens løsninger
• Interessert i å utforske hvordan man kan utnytte data på en verdiskapende måte
• Liker å jobbe i tverrfaglige team
• Har fullført 3 eller 4 år høyere utdanning sommeren 2020 (gjerne studier innen økonomi,
dataanalyse, IT og teknologi, ledelse og organisasjonsutvikling)

Dette kan du forvente av sommerprosjektet til Atea:
• Presentasjon av sluttresultatet for ledelsen
• Bratt læringskurve og innsikt i en svært aktuell bransje
• Mulighet til å jobbe med en interessant problemstilling
• Bistand fra et sterkt kompetansemiljø
• Arbeidserfaring innen et felt mange bedrifter i dag etterspør kompetanse på
• Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver i vekst

I etterkant av tidligere sommerprosjekter har flere kandidater skrevet masteroppgaver,
gjennomført internship, hatt deltidsjobb og blitt fast ansatt hos oss.

Vi håper dette høres ut som en spennende mulighet! Vi er i alle fall klare for å høre fra deg innen
19. februar 2020. Send inn et søknadsbrev som viser oss hvorfor du er riktig kandidat, og legg ved CV og karakterutskrift. Siden nysgjerrighet er en av våre verdier vil omvendt intervju være en del av rekrutteringsprosessen der du får muligheten til å stille oss dine spørsmål.
Mer informasjon om Atea kan du finne på atea.no.

Sensitivity: Internal
Oppstart: 15.06.2020
Varighet: 6 uker (3 uker + 2 uker ferie + 3 uker - i praksis betyr dette at du må være tilgjengelig i
Trondheim de 3 første og 3 siste ukene av prosjektet)
Stillinger: 5
https://www.youtube.com/embed/7quRibSJ4qA

I Atea tror vi på at flinke folk kjenner andre flinke folk. Hvem kjenner du som kunne passe inn hos
oss? Tips oss da vel.