Stilling hos: Statnett

Statnett

Vil du bidra i utviklingen av Norges viktigste infrastruktur?

Frist: 16. februar 2020 00:00

Type: Sommerjobb

Arbeidssted: Oslo

Fagfelt: IT-utviklere, ingeniører, matematikere og økonomer.

Kontakt: Linn Tabita Milde// mob: +47 47678377 --- Mathias Melby// mob: +47 99311693

Søk sommerprosjektet KUBE hos Statnett  

 

Til sommerens KUBE-prosjekt ønsker vi å utfordre seks motiverte studenter til å utvikle en ny funksjonalitet i et viktig IT-verktøy, kalt MONSTER, som gir informasjon om forventet fremtidig leveringspålitelighet i kraftnettet.   

MONSTER bruker i dag historiske værdata og feilstatistikk om strømnettet til å lage en sannsynlighetsmodell for feil. Feilscenarioer blir identifisert med Monte Carlo-simuleringer, og konsekvensene blir beregnet med lastflytanalyser. Et av resultatene vil være en sannsynlighetsfordeling av totale avbruddskostnader i det området som analyseres. MONSTER implementeres i Python og krever håndtering av store mengder data. Løsningen utvikles med prosjekteringsrammeverket Scrum, av et autonomt team bestående av IT-utviklere, ingeniører, matematikere og økonomer.   

Drivkraften bak MONSTER er ønsket om å utvikle måten vi i Statnett planlegger utbygging og vedlikehold av kraftnettet på. Vår oppgave er å sikre en pålitelig strømforsyning i en fremtid med økt behov for elektrisitet, mer ekstremvær og økt andel uregulerbar kraftproduksjon. MONSTER blir et beslutningsstøtteverktøy som vil gjøre det enklere å ta riktige investeringsbeslutninger ved utbyggingen av nettet. Prosjektet er banebrytende i europeisk sammenheng og er et stort skritt mot å bruke probabilistiske metoder i planleggingen av fremtidens kraftsystem.  

 

Hva kan vi tilby?  

 

·         Mulighet til å utvikle og produksjonssette funksjonalitet i MONSTER  

·         Tett samarbeid med dyktige fagmiljøer innen energisektoren og IKT  

·         En bratt læringskurve i et tverrfaglig team  

·         Et syv ukers ambisiøst og utfordrende sommerprosjekt med oppstart i juni 

·         Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen og resten av selskapet  

·         En uke fri midt i prosjektperioden. Studenter fortjener også ferie!  

·         Sosiale arrangementer gjennom sommeren  

·         Konkurransedyktig lønn   

 

Vi søker deg som motiveres av utfordringer og samarbeid i team. Du er initiativrik og nysgjerrig, i tillegg til å være en god lagspiller. Du har fullført minst 2 års høyere utdannelse sommeren 2020. Relevante studieretninger er IT, data science, matematikk, statistikk, økonomi, fysikk, elkraft, energi og miljø, industriell økonomi og kybernetikk.