Stilling hos:

SINTEF

Sommerjobb - Autonom notvaskerobot

Frist: 15. mars 2020 00:00

Type: Sommerjobb

Arbeidssted: Trondheim

Kontakt: Sveinung Ohrem // Sveinung.ohrem@sintef.no // +47 936 64 407

Utvikling av brukergrensesnitt og algoritmer for innsamling, lagring og visualisering av data fra autonom notvaskerobot

Bakgrunn:

Begroing på nøter byr på store utfordringer for oppdrettsnæringen. Begroing kan føre til dårlig oksygentilførsel til merden, deformasjon av not og overbelastning på fortøyning. Mer alvorlig er det at rensefisk satt ut for å ta knekken på lakselus heller oppholder seg i groen enn ute i merden slik at effekten av rensefisken blir redusert. I dag håndteres begroing stort sett ved hyppig bruk av høytrykksspyling. Slike operasjoner er intensive og har en negativ effekt på fiskehelsen.

I prosjektet NetClean 24/7 ønsker SINTEF Ocean AS, sammen med prosjekteier Mithal AS og prosjektpartnere NTNU, Nordlaks Oppdrett AS og Aanderaa Data Instruments AS å utvikle en liten, autonom undervannsrobot hvis hensikt er å forhindre begroing på nøter. Det er planlagt at roboten skal oppholde seg permanent under vann, inne i merden, og utføre autonome vaskeoperasjoner. Roboten skal også samle inn data og inspisere nota vha. kamera og sensorer.

Oppgaven består i:

  1. Undersøke eksisterende løsninger for brukergrensesnitt for undervannsfarkoster og for visualisering av innsamlet data i sanntid.
  2. Utvikle algoritmer for lagring og prosessering av kamera, - og sensordata.
  3. Utvikle et grafisk brukergrensesnitt for visualisering av sanntidsdata og innsamlet data. 

Forutsetninger:

  • Interesse for havbruksnæringen
  • Interesse for å lære, og sammen med forskere løse viktige problemstillinger i akvakultur.
  • Kunnskaper innen, eller evne til å lære seg utvikling av brukergrensesnitt/algoritmer for databehandling og visualisering